Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

· Να διασφαλιστούν τα παρόντα δικαιώματα των εργαζομένων.

· Η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες συντάξεις και αυτό πρέπει να διορθωθεί, χωρίς να
ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε τα πάντα στην ΑΣΦΑΛΙΣΗ των εργαζομένων
(ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ).

· Εθνική κατώτατη σύνταξη (550 ευρώ & 900 ευρώ για το ζευγάρι).

· Τριμερή χρηματοδότηση ασφαλιστικού συστήματος (εργαζόμενοι-κράτος-
εργοδότες).

· Δικαιοσύνη στις εισφορές –παροχές. Συσχέτιση εισφορών με το ύψος της
σύνταξης και των παροχών.

· Κοινωνική Δικαιοσύνη – Πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής.

· Τέλος στις άδικες πρακτικές συνεχούς ρύθμισης των χρεών των εργοδοτών προς
τα ασφαλιστικά ταμεία και σύνδεση των ρυθμίσεων οφειλών με το ΤΑΞΙΣ και το
φορολογικό σύστημα.

· Ενίσχυση και περαιτέρω στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας.

· Φοροελαφρύνσεις στα επενδυόμενα κέρδη των επιχειρήσεων και όχι γενική
μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων.

· Φοροελαφρύνσεις των νέων επιχειρηματιών στις αγροτικές και ημιαστικές
περιοχές.

· Διεύρυνση της κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών υποδομών υγείας.

· Κάλυψη των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων που δυστυχώς τώρα η ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τα διευρύνει ενώ το ΠΑΣΟΚ τα είχε καλύψει.

· Αλληλεγγύη των γενεών – Ταμείο για τη νεολαία - Ελάφρυνση των εισφορών των
νέων εργαζομένων με πόρους από τις κρατικοποιήσεις, τις αδειοδοτήσεις, τον
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΟΡΟ.

· Ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης.

· Αυστηρό έλεγχος των ταμείων και της διαχείρισης των αποθεματικών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: