Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ νομαρχιακών επιτροπών αναγέννησης

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αναπτυξιακές Δυνατότητες και Προοπτικές για τις Περιφέρειες
Έννοιες και ερωτήματα για ένα νέο σχεδιασμό με στόχο το μέλλον

Η Πράσινη Ανάπτυξη αποτελεί βασική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ για την προώθηση
ενός νέου προτύπου ανάπτυξης που αναδεικνύει τα βιώσιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα
του κάθε τόπου και επενδύει σ’ αυτά.
Μειώνει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ μητροπολιτικού κέντρου και περιφερειών.
Εξασφαλίζει την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα με αξιοποίηση του φυσικού, του πολιτισμικού και ανθρώπινου κεφαλαίου που η κάθε Περιφέρεια διαθέτει, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και τις καλές πρακτικές, αποφεύγοντας παράλληλα την άκριτη μίμηση ξένων προτύπων.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ θα γίνουν επί δύο μέρες (14-15 Μαρτίου) διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους συνέδρους από όλες τις Περιφέρειες της χώρας με θέμα την Πράσινη Ανάπτυξη.

Στόχος είναι:

1. Να συζητηθούν με τρόπο απλό και κατανοητό οι βασικές έννοιες της Πράσινης Ανάπτυξης, ώστε να υπάρχει κοινή αντίληψη για αυτό τον στόχο.

2. Να παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι των νομών κάθε Περιφέρειας το δικό τους
όραμα και προτεραιότητες για την εφαρμογή της Πράσινης Ανάπτυξης σε
νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Να συζητηθούν οι προτάσεις μας εν όψει του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της διοικητικής ανασυγκρότησης της χώρας.

4. Να ξεκινήσει η δημιουργία Δικτύου σε κάθε Περιφέρεια για την Πράσινη
Ανάπτυξη

Τι είναι Πράσινη Ανάπτυξη

Τα οικονομικά και κοινωνικά κεκτημένα και το επίπεδο διαβίωσης όλων των Ελλήνων,
απειλούνται από την έλλειψη μακρόπνοου και αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδιασμού
από τη σημερινή κυβέρνηση και την απουσία αναπτυξιακής στοχοθέτησης και
πρωτοβουλιών ενόψει τού εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, τού χαμηλού κόστους
εργασίας ή της τεχνολογικής υπεροχής άλλων χωρών, του αυξανόμενου κόστους των
φυσικών πόρων και της πληθυσμιακής γήρανσης.
Το παραγωγικό έλλειμμα και η κρίση ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας απεικονίζονται έκδηλα στο διευρυνόμενο έλλειμμα τού ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών της χώρας ( ξεπέρασε το 14% του ΑΕΠ), και την απουσία νέων παραγωγικών επενδύσεων.
Οι επιπτώσεις συσσωρεύονται με αυξανόμενο ρυθμό στις πλάτες των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, με κύριες αιχμές την κλιματική
αλλαγή και τους υδάτινους πόρους που γίνονται ολοένα και πιο σπάνιοι, την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος στις πόλεις, τη ρύπανση των θαλασσών, την ερημοποίηση, έχουν
εμφανείς επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, αλλά και στην ελπίδα
τους για μια καλύτερη ζωή στο μέλλον.
Η Ελλάδα διαρκώς απροετοίμαστη εγκαλείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αθέτηση των υποχρεώσεων της.

Η χώρα οδηγείται σε αναπτυξιακό αδιέξοδο. Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο πρότυπο βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης που επενδύει στις τρείς πηγές συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας μας :

· Το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό της κεφάλαιο
· Το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και
· Τη στρατηγική γεωπολιτική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση επικεντρωμένη στην
πράσινη ανάπτυξη: αποτελεσματική και βιώσιμη αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και επένδυση σε νέες
τεχνολογίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η πολιτιστική δημιουργία, η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία.
Η εξωστρέφεια, η απασχόληση, η αξιοπρεπής και σωστά αμειβόμενη εργασία, η επιχειρηματικότητα και τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελούν τα μεγάλα ζητούμενα. Οι δυναμικοί νομοί και περιφέρειες της χώρας αποτελούν το μεγάλο πλουτοπαραγωγικό κοίτασμα.

Προτεραιότητες για την πράσινη ανάπτυξη αποτελούν ενδεικτικά:

o Η ενίσχυση της γεωργίας με στήριξη της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων - έμφαση σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

o Η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση, με σωστή χωροθέτηση δραστηριοτήτων, και αυστηρούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των εργαζομένων

o Η προώθηση τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού για όλο το χρόνο, που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου και σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

o Η επένδυση στην παιδεία, τη δια βίου μάθηση και τις ανθρώπινες δεξιότητες, με ουσιαστική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

o Η ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτομίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή της

o Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα από την εξασφάλιση καθαρού περιβάλλοντος και παροχή φροντίδας σε όλους όσους τη χρειάζονται

o Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός που εγγυάται καθαρή και ασφαλή ενέργεια, εξοικονόμηση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών,

o Η εφαρμογή συνδυασμένων μεταφορών, ενίσχυση των μαζικών μέσων για καθαρές και φιλικές στο περιβάλλον μεταφορές, με περιορισμό των εκπομπών.

o Η προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων

o Η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του ιδιαίτερου τοπικού χαρακτήρα κάθε νομού και περιφέρειας.

Οι προτεραιότητες αυτές συνθέτουν μια ολοκληρωμένη αειφόρο αναπτυξιακή στρατηγική χωρίς την οποία το κόστος για την κοινωνία θα αυξάνει και οι δυνατότητες της χώρας θα παραμένουν αναξιοποίητες.

Η εφαρμογή των αρχών της πράσινης ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταφορά των αναγκαίων πόρων, αποτελεί προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να αλλάξει σελίδα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
o η οικοδόμηση βιώσιμων τοπικών οικονομιών και κοινωνιών
o η ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη με ποιότητα υποδομών και θεσμών
o η περιφερειακή ανάπτυξη που υποστηρίζει την ανάδυση νέων πόλων ανάπτυξης, με ουσιαστική ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών, αποκέντρωση και περιφερειακή συνοχή.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ολοκληρωμένη, στοχευμένη αναπτυξιακή στρατηγική, που χτίζεται από κάτω προς τα πάνω – από το τοπικό προς το κεντρικό – δίνοντας μια νέα, βιώσιμη προοπτική απέναντι στον προβληματικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για το 4ο ΚΠΣ/ΕΣΠΑ και το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο.

Ο λόγος στους Νομούς και στις Περιφέρειες
Δεδομένου ότι τόσο η φυσιογνωμία όσο και οι αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε τόπου διαφέρουν, είναι αναγκαίο να διατυπωθούν και να συζητηθούν οι τυχόν εμπλοκές, οι
ιδιαιτερότητες και οι αναπτυξιακές προοπτικές κάθε Νομού και Περιφέρειας.
Στο Συνέδριο επομένως οι σύνεδροι εκπρόσωποι κάθε Νομού και Περιφέρειας καλούνται να
εντοπίσουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές που προκρίνουν ως πυλώνες για την εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν στόχο να βοηθήσουν τους συνέδρους εκπροσώπους
αλλά και τα περιφερειακά κλιμάκια και όσους συμμετέχουν στον προσυνεδριακό διάλογο
να προβληματισθούν γύρω από το θέμα, και να προετοιμάσουν κατάλληλα τις παρουσιάσεις τους:

Ερωτήσεις:

1. Ποια θεωρείτε τα βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού και της
Περιφέρειάς σας για την βιώσιμη ανάπτυξη ; Θεωρείτε ότι έχουν αξιοποιηθεί
κατάλληλα μέχρι σήμερα;


2. Πιστεύετε ότι ο Νομός και η Περιφέρειά σας έχασε ευκαιρίες για την ανάπτυξη
στο παρελθόν και ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία; Αν ναι, σε ποιους τομείς
εντοπίζονται αυτές οι χαμένες ευκαιρίες;


3. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στον Νομό και την
Περιφέρειά σας;


4. Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν νέους, έξυπνους πόλους
πράσινης ανάπτυξης; Δώστε μας παραδείγματα τέτοιων πρακτικών που έχουν
ήδη ξεκινήσει στον Νομό και την Περιφέρειά σας.


5. Βοήθησε, εφόσον εφαρμόστηκε, ο θεσμοθετημένος περιφερειακός χωροταξικός
σχεδιασμός στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νομού και της Περιφέρειάς
σας;


6. Με ποιό τρόπο θα μπορούσε ένα δίκτυο περιφερειών για την πράσινη ανάπτυξη
να βοηθήσει στην υλοποίηση αυτών των στόχων για το δικό σας Νομό και
Περιφέρεια; Κρίνετε σκόπιμη τη δημιουργία τοπικών γραφείων πράσινης
ανάπτυξης, που θα υποστηρίζουν με παραδείγματα, συμβουλές και δικτύωση
τις νέες πρωτοβουλίες;


7. Ποιό ρόλο θα πρέπει να έχει η κεντρική διοίκηση στην εφαρμογή της πράσινης
ανάπτυξης και ποιο η τοπική αυτοδιοίκηση;


8. Πως και σε ποιό επίπεδο διοίκησης θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ελεγκτικός
ρόλος του κράτους για περιορισμό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος;


9. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλλει
ουσιαστικά στην πράσινη ανάπτυξη στον Νομό και στην Περιφέρειά σας ;


10. Πως προτείνετε να συνεχιστεί ο διάλογος για την πράσινη ανάπτυξη μετά το
Συνέδριο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο; Πως μπορούν να
κινητοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά οι παραγωγικές και κοινωνικές
δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: