Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Οι Τράπεζες να λειτουργήσουν υπέρ της κοινωνίας

Το τραπεζικό σύστημα δυσλειτουργεί στη χώρα μας σήμερα. Και στην παρούσα περίοδο κρίσης αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά. Το πακέτο της ρευστότητας που -χωρίς διασφαλίσεις- παρείχε η κυβέρνηση στις τράπεζες δεν έχει διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία όπως ακριβώς είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση. 

Η πρότασή μας για την δημιουργία Ειδικού Ταμείου Αναχρηματοδότησης που θα εγγυάται την παροχή ρευστότητας στην αγορά δεν εισακούστηκε. Η μείωση των επιτοκίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεταφέρεται μόνο μερικώς και με χαρακτηριστική καθυστέρηση στους Έλληνες δανειολήπτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Πολλές τράπεζες δημιουργούν προσκόμματα στη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Ενώ συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία, απαιτούν να καλύψουν τις επισφάλειες τους από το πακέτο ρευστότητας που χρηματοδοτούν οι Έλληνες φορολογούμενοι για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας. 

Δυστυχώς θέλουν τους Έλληνες φορολογούμενους συνέταιρους στις ζημιές αλλά όχι στα κέρδη τους. Και διευθυντικά στελέχη των τραπεζών συνεχίζουν να λαμβάνουν εξωφρενικές αμοιβές που χρηματοδοτούνται από τους Έλληνες δανειολήπτες. 

Στην περίοδο κρίσης που περνά η χώρα μας, η κατάσταση αυτή συνιστά πρωτοφανή κοινωνική πρόκληση. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Δεν είναι μόνο άβουλη και άμοιρη, αλλά κάτι πολύ χειρότερο: είναι συνένοχη! Προειδοποιούμε πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Το κοινωνικό σύνολο ανέλαβε ήδη ένα δυσανάλογο και δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για λάθη για τα οποία δεν ευθύνεται. 

Οι Ελληνικές τράπεζες οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες οι συνθήκες. Η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να ασκήσει με αποφασιστικότητα τον εποπτικό της ρόλο. Να διασφαλίσει την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, ιδιαίτερα σε μία περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Αλλιώς, θα ληφθούν ριζικά μέτρα. Έχω ήδη προειδοποιήσει πως δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε κρατικοποιήσεις εφόσον χρειαστεί. Όλοι γνωρίζουμε πως η βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος εξαρτάται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από την Πολιτεία. Οι τράπεζες δεν μπορεί να είναι πλέον ελεύθερες στις αποφάσεις τους. Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες τις Νοτιανατολικής Ευρώπης η κυβέρνηση της ΝΔ έχει δείξει πρωτοφανή αδράνεια. 

Η Ε.Ε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και άλλων κρατών-μελών θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των οικονομιών αυτών. Η καθυστέρηση στην ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών θα δημιουργήσει νέες επισφάλειες και για το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φορτωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Παρόμοιες πρωτοβουλίες ήδη εξετάζω σε επαφή με ηγέτες της Ε.Ε και της ευρύτερης περιοχής μας. 

Το γεγονός ότι οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν ως συνομιλητή μια ανύπαρκτη κυβέρνηση δεν πρέπει να δημιουργεί αυταπάτες. Η κοινωνία που στηρίζει τη βιωσιμότητά τους απαιτεί να λειτουργήσουν υπέρ του κοινωνικού συνόλου και όχι πλέον υπέρ των συμφερόντων των μεγαλομετόχων και των διευθυντικών στελεχών τους. Διαφορετικά, η Πολιτεία θα αναλάβει τις ευθύνες της. Εμείς δεσμευόμαστε γι' αυτό.

Γ. Παπανδρεου

Δεν υπάρχουν σχόλια: