Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Χρηματοδότηση Ε.Ε. για 43 ενεργειακά προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε σήμερα για χρηματοδότηση 43 ενεργειακά προγράμματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια μέσω της δημιουργίας διασυνοριακών υποδομών.

Το ποσό των 910 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για 12 προγράμματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και το ποσό των 1,39 δισ. ευρώ για 31 προγράμματα αγωγών φυσικού αερίου. Μεταξύ των τελευταίων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν για την Ελλάδα το πρόγραμμα του Διασυνδετήριου αγωγού Ιταλία-Ελλάδα-Τουρκία/Ποσειδών, το πρόγραμμα του Διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδα-Βουλγαρία και, εμμέσως, το πρόγραμμα του Διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρία-Ρουμανία.

Πρόκειται για τη δεύτερη οριστική απόφαση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πακέτου Ανάκαμψης, το ύψος του οποίου ανέρχεται συνολικά σε 4 δισ. ευρώ, στο μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχει επενδύσει η ΕΕ σε ενεργειακές υποδομές.

Τα προγράμματα επιλέχθηκαν με κριτήριο τον υψηλό κίνδυνο καθυστερήσεων που διατρέχουν λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης. Με τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 50% των εν λόγω προγραμμάτων, η ΕΕ αποσκοπεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων έως και 22 δισ. ευρώ. Το ποσό των 2,3 δισ. ευρώ θα διατεθεί, μέσα στους επόμενους 18 μήνες, στις πλευρές που θα αναλάβουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων.

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται ότι «αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν στην τόνωση της απασχόλησης και θα διασφαλίσουν την επιβίωση πολλών μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο των κατασκευών και τον τομέα των υπηρεσιών. Θα καταστήσουν πιο αξιόπιστη την ενεργειακή τροφοδοσία για εκατομμύρια πολίτες, ιδιαιτέρως σε περίπτωση κρίσης στον εφοδιασμό».

«Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ε, χρηματοδοτούμε 'έξυπνες επενδύσεις'. Πρόκειται για βραχυπρόθεσμα μέτρα τόνωσης, τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμους στόχους. Οι επενδύσεις σε υποδομές-κλειδιά δεν θα δώσουν μόνο ώθηση στην οικονομία και την απασχόληση, αλλά θα συντελέσουν στη διασφάλιση θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά, ακόμη και στην περίπτωση διακοπών του εφοδιασμού. Πήραμε το μάθημά μας από την τελευταία κρίση στο φυσικό αέριο, η οποία ήταν μία από τις αιτίες για τις οποίες πήραμε την απόφαση να διαθέσουμε υψηλή χρηματοδοτική συνδρομή σε νέα προγράμματα ενεργειακών υποδομών», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος για θέματα ενέργειας κ. Γκίντερ Έτινγκερ τόνισε ότι «ουδέποτε στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταλήξει σε συμφωνία για τόσο υψηλό ποσό για ενεργειακά προγράμματα. Επιλέξαμε προγράμματα-κλειδιά, τα οποία θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ενοποιημένου ενεργειακού δικτύου στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας ευέλικτες ενεργειακές ροές ενέργειας δια μέσου των συνόρων των χωρών-μελών της ΕΕ. Τα ενεργειακά και κλιματικά προβλήματα της Ευρώπης απαιτούν μεγάλες και τολμηρές επενδύσεις σε υποδομή, με μακροχρόνιες περιόδους αποπληρωμής. Το πρόβλημα είναι ότι, στο σημερινό οικονομικό κλίμα, τέτοια προγράμματα διατρέχουν τον κίνδυνο καθυστέρησης. Αυτή είναι μια στιγμή που η Ευρώπη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, διατηρώντας αυτά τα προγράμματα σε τροχιά υλοποίησης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: