Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

κατοχή βρώμικου πολιτικού χρήματος (ξεπλυμα) : ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΤΑΙ;

O νόμος περί κατοχής βρώμικου πολιτικού χρήματος δεν καταδικάζει μόνο την απόκτησή του (με την οποία ασχολούνται σήμερα όλοι οι πολέμιοι της «παραγραφής») αλλά και την ΧΡΗΣΗ του.

Σύμφωνα με το Antinews.gr, έγκριτοι νομικοί κύκλοι, η εγκυρότητα της άποψης των οποίων δεν αμφισβητείται, αναφερόμενοι στο Ν.2331/1995 για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δήλωσαν τα εξείς:

Από τη στιγμή που βεβαιωθεί ανακριτικώς η αρχική εγκληματική προέλευση των εισπραχθέντων από πολιτικούς χρηματικών ποσών, πάσα κατοχή , επένδυση , μετατροπή, ή μεταβίβαση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, λάβουσα χώρα κατά το από της ισχύος του Ν.2331/1995 μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα , είναι αξιόποινη ως προβλέπεται υπό του άρθρου 2 του Ν. 2331, και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος. Η δε μορφή των πράξεων αυτών κατά το χρονικό αυτό διάστημα ως κακουργημάτων , δεν μεταβάλλεται εκ του γεγονότος ότι μερικότερες πράξεις της αυτής εγκληματικής συμπεριφοράς προ της ισχύος του Ν 2331/1995 ήσαν πλημμελήματα. Διότι οι μετά την ισχύ του Ν 2331/95 εξακολουθητικώς τελούμενες πράξεις, περί των οποίων το άρθρο 2 του Νόμου αυτού , και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της κατ΄ επάγγελμα εκδηλούμενης κατοχής και πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεως (μετατροπής, μεταβίβασης) τοιούτων περιουσιακών στοιχείων, των οποίων αποσκοπείτε η συγκάλυψη της αληθινής προέλευσης, έχουν αυτοτελή νομοθετική πρόβλεψη ως κακουργηματικές.

Με άλλα λόγια, δεν παραγράφεται τίποτα, για κανέναν.

Ποινικές διώξεις εναντίον υπουργών, πολιτικών, βουλευτών μπορούν να ασκηθούν και από την επόμενη Βουλή.

Η κατοχή και αξιοποίηση βρώμικου πολιτικού χρήματος είναι «ενεστώτας χρόνος» και όχι παρελθών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: