Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Αναθεώρηση του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ

Να αυξηθεί η απορροφητικότητα του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς από 5% στο 15% μέχρι το τέλος του έτους, θέτει ως στόχο η κυβέρνηση.
Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, τους τελευταίους 3 μήνες, έχουν πέσει στην αγορά, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων αλλά και αμιγώς δημόσιων επενδύσεων, περίπου 2,3 δισ. ευρώ ενώ πρόσθετη χρηματοδότηση πάνω από 3 δισ. ευρώ είναι ο στόχος μέχρι το Δεκέμβριο.

Η αναθεώρηση του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ 2007-2013 (νόμος 3614/2007), που τις επόμενες εβδομάδες θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή, θέτει τρεις βασικούς στόχους, προκειμένου να αυξηθεί η απορροφητικότητα: Την αποκέντρωση, την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα.

Ταυτόχρονα εντάσσει στο ΕΣΠΑ τρία νέα ειδικά προγράμματα (Πολιτισμός, Τουρισμός, Υγεία) με την ανάλογη ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων.

Επίσης, εισάγεται η έννοια της Επιχειρησιακής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης άλλων υπουργείων και περιφερειών της χώρας, που θα υπογραφεί εντός του Μαρτίου, ώστε αμέσως μετά να αποδεσμευθούν οι διαθέσιμοι πόροι προς τα υπουργεία και τις περιφέρειες.

Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, εκτός της Επιχειρησιακής Προγραμματικής Συμφωνίας, εισάγεται και η έκθεση προόδου σε διμηνιαία βάση για τα έργα σε κάθε περιφέρεια και η ανακατανομή πόρων σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της απλοποίησης στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, καταργούνται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφερειών, ο ΝΟΜΟΣ ΑΕ και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΟΙΑΝ, η υποχρεωτική εφαρμογή του δεύτερου βαθμού πιστοποίησης της επάρκειας των δικαιούχων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ και καθίσταται προαιρετικό το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429.

Καταργείται, επίσης, η διαδικασία διατύπωσης γνώμης πριν από την ένταξη για πράξεις προϋπολογισμού έως 50 εκατ. ευρώ (σήμερα ισχύει για πράξεις άνω των 5 εκατ. ευρώ για έργα ΕΤΠΑ και 2 εκατ. ευρώ για το ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας, οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα διατίθενται κατά προτεραιότητα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα δίδεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν και μόνες τους τις μελέτες, επιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και καταργούνται οι περιορισμοί για προκήρυξη και υποβολή προτάσεων έργου χαμηλού προϋπολογισμού.

Η κ. Κατσέλη ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι κάθε μήνα θα εγκρίνονται περίπου 800- 900 εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων, καθώς στόχος είναι να υπάρξουν εφέτος εντάξεις έργων ύψους 10,3 δισεκ ευρώ στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναφερόμενη στην έως τώρα πορεία του ΠΔΕ, η υπουργός είπε ότι από 1/1/2009 - 11/2/2010 έχουν εγκριθεί και υπογραφεί από το Υπουργείο χρηματοδοτήσεις ύψους 2,289 δισεκ ευρώ.

Πάνω από το 80% από αυτούς τους πόρους (1,8 δισεκ ευρώ) έχουν διοχετευθεί στην περιφέρεια και πάνω από το 25% (570 εκ ευρώ) σε άμεσες επιχορηγήσεις προς επιχειρήσεις.

Επίσης, από το σύνολο των 2,289 δισεκ ευρώ, τα 1,638 δισεκ ευρώ αφορούν σε εγκρίσεις για συγχρηματοδοτούμενα έργα και τα υπόλοιπα 651,51 εκ ευρώ για το εθνικό σκέλος.

Η κ. Κατσέλη ανακοίνωσε και τον προγραμματισμό των αναπτυξιακών δράσεων έως το τέλος του α’ εξαμήνου εφέτος στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Η προώθηση του σχεδιασμού συνολικών δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (με κλαδική στόχευση) και η ενίσχυση των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, έρευνας και καινοτομίας με μικτή χρηματοδότηση από εθνικούς και άλλους πόρους

Η αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου (η δημόσια διαβούλευση θα διεξαχθεί από 15 Μαρτίου έως 9 Απριλίου και το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί στη Βουλή τον Μάιο).

Έως ότου αρχίσει να «τρέχει» ο νέος νόμος, θα γίνει η σταδιακή αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης στον προϋπάρχοντα νόμο άνω των 4.000 επενδυτικών σχεδίων και θα αποπληρωθούν έως το τέλος του α’ εξαμήνου εφέτος οι οφειλές προς τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί

Ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων για το ΤΕΜΠΜΕ και η επέκταση σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα

Η προώθηση του σχεδίου νόμου για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης (το σχέδιο νόμου στη Βουλή τον Μάρτιο-Απρίλιο), αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων (το σχέδιο νόμου έως τον Ιούνιο)

Η δημιουργία του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (το σχέδιο νόμου έως τον Ιούνιο), και

Η αναβάθμιση και δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ).

Επίσης η Υπουργός γνωστοποίησε ότι μελετάται η επαναφορά του νόμου για τις απαλλοτριώσεις που ίσχυσε για τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, προκειμένου να επιταχυνθούν τα επενδυτικά σχέδια, ενώ θα καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ποσό άνω του 10%.

Αποπληρωμή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των μικρών εταιριών μέσω ΤΕΜΠΜΕ

Η κ. Κατσέλη τέλος δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομίας εξετάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των επιχειρήσεων ώστε να πληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές τους.

Ήδη το Υπουργείο εξετάζει τις νομικές παραμέτρους και τις δυνατότητες που δίνει η κοινοτική νομοθεσία ώστε μέσω εγγύησης του δημοσίου και δανείου να μπορούν να αποπληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους οι μικροί επιχειρηματίες.

Όπως σχολίασε η Υπουργός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με την περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά οι επιχειρηματίες θα πρέπει πρωτίστως να φροντίζουν να αποπληρώνουν τους προμηθευτές τους και τις άλλες υποχρεώσεις τους αφήνοντας τελευταίες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και τόνισε ότι αν τελικά δοθεί αυτή η διέξοδος αυτό θα είναι σημαντικό καθώς θα μπορούν οι επιχειρήσεις λαμβάνοντας φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα να προχωρήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Από το ΑΠΕ -ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: