Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Προσφυγή κατά της Ελλάδας για φοροαπαλλαγες επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε για μία ακόμη φορά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ελλάδας για μη τήρηση απόφασης που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2007, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας θα έπρεπε να ανακτήσει τις κρατικές ενισχύσεις που χορήγησε παράνομα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις μέσω παράνομων φορολογικών απαλλαγών.

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο οι επιχειρήσεις μπορούσαν να αφαιρούν από τη φορολογική τους βάση ποσοστό μέχρι 35% των κερδών του 2003 και 2004 για έργα σε διάφορους τομείς.

Οι επιχειρήσεις, από τη μεριά τους, ήταν υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν τα απαλλασσόμενα από τον φόρο έσοδά τους για τη χρηματοδότηση δαπανών όπως αγοράς, κατασκευής και επέκτασης μονάδων παραγωγής, κτιρίων και εξοπλισμού, αγοράς οχημάτων, μετεγκατάστασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μελετών, επαγγελματικής κατάρτισης και πολλών άλλων.

Το 2007, ωστόσο, η Επιτροπή ζήτησε την άρση του νόμου αυτού καθώς έκρινε ότι δεν συμβάδιζε με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Για να αποκατασταθεί η κατάσταση, η Ευρωαπϊκή Επιτροπής επέβαλε στην Ελλάδα την ανάκτηση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, χωρίς ωστόσο οι ελληνικές αρχές να έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στο αίτημα.

«Η ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων ενισχύσεων σκοπό έχει να αποκαταστήσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το θέμα της ανάκτησης», δήλωσε σχετικά με το θέμα ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα ανταγωνισμού, Joaquín Almunia.

Από το TVXS

Δεν υπάρχουν σχόλια: