Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Αυθέρετα : Πιάνουν δουλειά τα συνεργεία Κατεδαφίσεων

Πιάνουν δουλειά (εκτός απροόπτου) τον ερχόμενο μήνα, τα συνεργεία της Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις καμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Εντός των ημερών ολοκληρώνονται οι διαδικασίες συγκρότησης της Υπηρεσίας, με την τοποθέτηση των πρώτων δώδεκα υπαλλήλων και το κόστος λειτουργίας της θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρώτος στόχος της Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, όπως έχει καταστήσει σαφές η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, είναι η αποτροπή ανέγερσης νέων αυθαιρέτων.

Θα παρεμβαίνει, ωστόσο, άμεσα σε κάθε περίπτωση ανέγερσης αυθαιρέτου σε προστατευόμενες περιοχές, όπως αιγιαλό, αρχαιολογικό χώρο, δασικές εκτάσεις.

Η Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, θα λειτουργεί παράλληλα με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Νομαρχιών και θα ενημερώνεται, μέσω του συστήματος τηλεπισκόπισης, από την «Κτηματολόγιο ΑΕ», για κάθε νέα αυθαίρετη κατασκευή, ώστε με την σειρά της, να ενημερώνει την οικεία Πολεοδομία, για την σύνταξη πρωτόκολλου κατεδάφισης.

Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή της Νομαρχίας δεν προχωρήσουν στην άμεση κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, θα παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως η Υπηρεσία Κατεδάφισης, του Υπουργείου.

Η Υπηρεσία, εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη και υπάγεται στον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, Παναγιώτη Μέρκο.

Από την Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: