Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για 1 εκ. οφειλέτες του Δημοσίου

Ερχονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για 1.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου. Η πρώτη ρύθμιση αφορά 700.000 φορολογούμενους και σχετίζεται με την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνολικά φθάνουν τα 30 δισ. ευρώ, αλλά μόνο 8-10 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα.

Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο σε πολλές μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πριν επιστρατευθούν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως οι κατασχέσεις ακινήτων και καταθέσεων.

Με τη δεύτερη ρύθμιση (αφορά 300.000 φορολογούμενους) θα παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν υποβάλει από το 1997 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις, να γλιτώσουν από τα υψηλά πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους εφόσον προσέλθουν εντός ενός ή δύο μηνών στην εφορία και υποβάλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις που «ξέχασαν».

Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης θα προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων στο 10% των συνολικών.

Προσαύξηση 200%

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επιφέρει προσαυξήσεις που φτάνουν έως και το 200% επί του οφειλόμενου φόρου (ή της διαφοράς του φόρου στην περίπτωση ανακρίβειας), ενώ ειδικά για τις δηλώσεις ΦΠΑ προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο από 117 έως και 1.170 ευρώ ακόμα και για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις που δεν υποβλήθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: