Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

14 κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο των Επιθεωρήσεων Εργασίας

«Οδηγία» του ειδικού γραμματέα του ΣΕΠΕ Μιχ. Χάλαρη για ένταση των ελέγχων. Στο μικροσκόπιο όσοι δεν είχαν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία

Στο στόχαστρο των επιθεωρητών εργασίας μπαίνουν για έλεγχο, ως προς την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, συνολικά 14 κλάδοι της οικονομίας.

Επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, των τραπεζών, των κατασκευών, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό (όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές) περιλαμβάνονται στη λίστα των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν με βάση οδηγία που εξέδωσε ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας Μιχ. Χάλαρης.

Παραβάσεις

Σύμφωνα με την οδηγία την οποία δημοσιεύει η «Η» έχουν αρχίσει να ελέγχονται και θα ελεγχθούν εντατικότερα μέσα στους επόμενους μήνες δειγματοληπτικά όσοι κλάδοι δεν είχαν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και οι 14 παρακάτω κλάδοι που, όπως τονίζεται σε σχετικό έγγραφο, «παρουσιάζουν τις συχνότερες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κυρίως σε θέματα παράνομης και ανασφάλιστης απασχόλησης, μη τήρησης ωραρίων εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, μη καταβολής υπερωριών κ.λπ.». Οι κλάδοι αυτοί είναι:

1. Τα ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας (I.Γ.Σ.Ε.) και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.).

2. Τα συνεργεία καθαρισμού.

3. Οι εταιρίες security.

4. Το Εμπόριο, super market και τα πολυκαταστήματα.

5. Οι διανομές, ταχυμεταφορές (delivery, courier) κυρίως για την τήρηση του ωραρίου εργασίας των οδηγών με βάση τα θεωρημένα βιβλία δρομολογίων της επιχείρησης.

6. Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι σε κατασκευές και τεχνικά έργα για καταστρατηγήσεις των ειδικοτήτων και υπέρβαση του νομίμου ωραρίου. Εφόσον τέτοιου τύπου παραβάσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κοινωνικών επιθεωρητών, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους τεχνικούς και υγειονομικούς επιθεωρητές.

7. Οι εποχικές επιχειρήσεις (κυρίως επισιτιστικά ? τουριστικά) που δραστηριοποιούνται εποχικά, όπως τα ξενοδοχεία, απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και παρουσιάζουν αρκετά σημαντική παραβατικότητα της εργατικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στην τήρηση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, των ημερών ανάπαυσης καθώς και στην παράνομη-ανασφάλιστη απασχόληση.

8. Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - τράπεζες για τυχόν καταστρατήγηση των νομίμων ορίων εργασίας και μη καταβολής υπερωριών (για τα οποία έχουν γίνει πολλές καταγγελίες εργαζομένων).

9. Ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής.

10. Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. των μισθωτών, την τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας, τις χορηγήσεις εβδομαδιαίων αναπαύσεων κ.λπ.

11. Αποκλειστικές νοσοκόμες (ιδίως για τις άδειες παραμονής για εργασία, εάν πρόκειται για αλλοδαπούς ? αλλοδαπές), το νόμιμο τρόπο αμοιβής κ.λπ.

12. Εταιρείες Ανακύκλωσης.

13. Γραφεία Λογιστών, Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ιατρών και Μηχανικών.

14 Τεχνικές Εταιρείες.

Πρόστιμα 922.600 ευρώ τον Ιανουάριο

Η κρίση αυξάνει την παραβατικότητα των επιχειρήσεων απέναντι στους εργαζόμενους. Παρά τους συγκριτικά λιγότερους ελέγχους που έγιναν από το ΣΕΠΕ ελλείψει προσωπικού τον Ιανουάριο, επιβλήθηκαν μεγαλύτερα πρόστιμα (922.600 ευρώ έναντι 432.500 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του ’09) και υποβλήθηκαν περισσότερες μηνύσεις και αναφορές, όωπς φαίνεται στον πίνακα. Τον ίδιο μήνα επιλύθηκαν, μέσω του ΣΕΠΕ, 870 εργατικές διαφορές, με αποτέλεσμα να αποδοθούν στους εμπλεκόμενους εργαζόμενους ποσά ύψους 1,9 εκατ. ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: