Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Κοινή Ανακοίνωση Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου και Καγκελαρίου της Γερμανίας Angela Merkel

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2010

Η Γερμανία και η Ελλάδα συνδέονται με βαθειά φιλία. Η φιλία αυτή αποτελεί τη βάση της στενής εταιρικής μας σχέσεως – διμερώς, στην Ατλαντική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεμέλιο της εταιρικής μας σχέσεως αποτελεί η στενή επαφή μεταξύ των πολιτών μας. Περισσότεροι από 300.000 Έλληνες διαβιούν μόνιμα στη Γερμανία, περίπου 35.000 Γερμανοί διαβιούν στην Ελλάδα. Περίπου ένας στους 10 Έλληνες έχει ζήσει, σπουδάσει ή εργασθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία. Περίπου 10 εκ. Γερμανοί ταξιδεύουν ετησίως στην Ελλάδα και θαυμάζουν τον πλούσιο και ποικιλόμορφο πολιτισμό της. Περίπου 30 δήμοι συνεργάζονται μεταξύ τους ή έχουν θεσμοθετήσει διάφορες εταιρικές σχέσεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε το πυκνό αυτό δίκτυο.

Συγχρόνως, προτιθέμεθα να πραγματοποιήσουμε βήματα προς την ανανέωση και διεύρυνση της εταιρικής μας σχέσεως. Έχουμε νέες υποχρεώσεις και επιθυμούμε αμοιβαία στήριξη για την εκπλήρωσή τους. Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε τις διμερείς οικονομικές μας σχέσεις. Εν προκειμένω προσβλέπουμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δυναμικού καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, που περιλαμβάνει και την παροχή τεχνογνωσίας στην δημιουργία δομών προώθησης βιώσιμης οικονομίας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι αμφότεροι μπορούμε να επωφεληθούμε από μία στενότερη και διευρυμένη εταιρική σχέση. Η Ελλάδα και η Γερμανία αντιμετωπίζουν από κοινού τις μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε και να διατηρήσουμε τη διμερή μας συνεργασία καθώς και τον συντονισμό σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήσαμε σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διευρύνουμε, κατ’ αρχάς, την συνεργασία μας στους ακόλουθους τομείς:

1. Περιβαλλοντική Πολιτική

Συνεργασία στον τομέα ποιότητας και καθαρισμού υδάτων καθώς και της αφαλατώσεως θαλασσίων υδάτων για την εξοικονόμηση κατάλληλου προς χρήση και πόσιμου νερού και μάλιστα σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης απορριμμάτων, σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αξιοποίηση, με συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Ενεργειακή και κλιματική Πολιτική

Συνεργασία στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Προς τούτο επιθυμούμε να κάνουμε χρήση των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Τεχνολογικού Σχεδίου.
Ανταλλαγή εμπειριών για την εισαγωγή ανανεώσιμων ενεργειών στην αγορά.
Ενίσχυση συνεργασιών γερμανικών και ελληνικών επιχειρήσεων και στον τομέα των ενεργειακών υποδομών.

3. Πολιτική Προστασία

Εντατική συνεργασία για την πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση και άμεση αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, με σύγχρονες τεχνικές και καλά εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεργασία κατά την οικοδόμηση κατάλληλων δομών εθελοντών πυροσβεστών στην Ελλάδα.
Συνεργασία στην συλλογή υδάτων για κατάσβεση πυρκαγιών και αποφυγή πυρκαγιών κατά την αποκομιδή απορριμμάτων.

4. Διάλογος Οικονομικών Φορέων

Συνεργασία του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών και των Ελληνικών Επιχειρηματικών Συνδέσμων, μεταξύ άλλων για την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου ανταγωνιστικότητας και επενδύσεων.

5. Πολιτική της έρευνας

Εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ γερμανικών και ελληνικών φορέων σε τομείς όπως π.χ. οι ενεργειακές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες επικοινωνιών, μεταφορών και νέων υλικών.

Διεκπεραίωση κοινών προγραμμάτων στους τομείς αυτούς, μέσα και στο πλαίσιο της πολιτικής έρευνας της Ε.Ε.

6. Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου

Εντατικοποίηση της αστυνομικής συνεργασίας προστασίας συνόρων για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.

Στενή συνεργασία στον τομέα του ασύλου μέσω ανταλλαγής αρμοδίων υπαλλήλων -συνδέσμων.

7. Κοινωνικές επαφές – Πολιτιστικές ανταλλαγές – Συνεργασία

Εμβάθυνση της καλής συνεργασίας με οργανισμούς της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία, προς αμοιβαίο όφελος.

Αξιοποίηση των ποικιλόμορφων δεσμών των κοινωνιών μας με στόχο την ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων μεταξύ μαθητών, φοιτητών, πολιτών και δήμων.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας πολιτιστικής παρουσίας, δηλαδή της Γερμανίας στην Ελλάδα και της Ελλάδος στη Γερμανία.

Παρακαλούμε τους αρμοδίους Υπουργούς τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα, όπως συγκεκριμενοποιήσουν τις εταιρικές σχέσεις που θέσαμε στους ανωτέρω τομείς.

Από κοινού θα φροντίσουμε για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της ανανεωμένης και διευρυμένης εταιρικής σχέσεώς μας και στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: