Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Ποιες αποφάσεις θα δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο

Υπό την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου, πιθανότατα και αύριο, θα τεθεί η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών, για την ανάρτηση των κρατικών αποφάσεων στο διαδίκτυο.

Αν και η ψήφιση του σχετικού νόμου από το ελληνικό κοινοβούλιο αποτελεί τμήμα του μνημονίου που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση με την «τρόικα», η δημοσιοποίηση όλων των κρατικών αποφάσεων στο διαδίκτυο είχε ανακοινωθεί από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση, πολύ πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την δανειοδότηση του ελληνικού δημοσίου με το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη με τη διαδικασία της δημοσιοποίησης όλων των κρατικών αποφάσεων στο «φως» του Διαδικτύου αναμένεται να δοθεί ένα σημαντικό χτύπημα στη διαφθορά και να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι.

Ποιες αποφάσεις δημοσιοποιούνται

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν την υποχρέωση ανάρτησης στο ίντερνετ, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και πράξεων που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς, οι διοικήσεις των ΝΠΔΔ, οι ανεξάρτητες και οι ρυθμιστικές αρχές, τα όργανα διοίκησης του φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και οι ΟΤΑ α ΄ και β΄ βαθμού.

Θα αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο:

- Νόμοι

- Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου

- Προεδρικά διατάγματα

- Ερμηνευτικές εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας

- Προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί καθώς και επιμέρους δαπάνες όλων των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

- Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συλλογικών οργάνων διοίκησης

- Πράξεις διορισμού, παραίτησης, αντικατάστασης ή και παύσης γενικών γραμματέων υπουργείων και Περιφερειών κτλ.

- Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας κτλ

- Πράξεις καθορισμού αμοιβών και αποζημιώσεων

- Προκηρύξεις επιλογής προσωπικού και πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

- Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού
- Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετακίνησης ή αλλαγής της υπαλληλικής σχέσης κάθε εργαζόμενου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και των διευθυντικών στελεχών

- Οι πράξεις των αναπτυξιακών νόμων

- Διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών.

- Πράξεις αποδοχής δωρεών και επιχορηγήσεις- παραχωρήσεις χρήσης δημόσιας περιουσίας καθώς και παραχωρήσεις δημόσιων και δημοτικών κτημάτων.

- Πράξεις καθορισμού εθνικών δρυμών και δασικών εκτάσεων. Και χαρακτηρισμοί εκτάσεων ως αναδασωτέων.

- Καθορισμοί βιομηχανικών ζωνών και η σύνταξη και έγκριση πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και οι τροποποιήσεις όρων δόμησης.

Που θα αναρτώνται

Υποχρεωτικά οι κρατικές αποφάσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που λαμβάνει την απόφαση. Παράλληλα υπάρχει η υποχρέωση ανάρτησης στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου από τον οποίο η υπηρεσία θα λαμβάνει ηλεκτρονικά έναν αριθμό πρωτοκόλλου ή «μοναδικό αριθμό διαφάνειας» ο οποίος θα είναι απαραίτητος για να καθίσταται εκτελεστέα η πράξη που δημοσιοποιείται κυρίως όταν αυτή αφορά έγκριση δαπανών.

Εάν δεν υπάρχει, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα εγκρίνει τη δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου. Ο ιστότοπος του Εθνικού Τυπογραφείου θα προσφέρει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών που αφορούν τις δαπάνες στις οποίες έχει προβεί ένας οργανισμός ή ένα υπουργείο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου για την οποία εργάζονται πυρετωδώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών.

«Εάν για κάποιους λόγους «έπεφτε» το πληροφοριακό σύστημα, τότε δεν θα μπορούσε το ελληνικό κράτος να πληρώσει ούτε ένα σεντς», αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, τα οποία διαβεβαιώνουν πως έχουν προβλεφθεί μέτρα αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων.

Η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο δεν αντικαθιστά τη διαδικασία της δημοσίευσης ενός νόμου ή μίας υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οποία θα δίνεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του τα υπουργεία θα πρέπει θα ξεκινήσουν ανάρτηση των αποφάσεων τους στο διαδίκτυο από τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, τα ΝΠΔΔ με τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και τις ανεξάρτητες αρχές από τις 15 Δεκέμβρη και οι ΟΤΑ από τις 15 Μάρτη 2011.

Σε κάθε φορέα θα δημιουργηθεί μία ομάδα υποστήριξης του συγκεκριμένου έργου η οποία θα αποτελείται από πέντε εργαζόμενους οι οποίοι θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι υπηρεσίες στις νέες υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος.
Aπό το Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: