Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Βουλή - Κατατέθηκαν τα νομοσχέδια για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα στη Βουλή τα Σχέδια Νόμου για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη και για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.Με την κατάθεση των δύο αυτών νομοσχεδίων, το Υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώνει εντός χρονοδιαγράμματος τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Ειδικότερα:

Το Σχέδιο Νόμου για τη Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη τροποποιεί ριζικά το ισχύον πλαίσιο κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Προϋπολογισμού, με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, την εισαγωγή ανώτατων ορίων δαπανών στον Προϋπολογισμό του κράτους και στους Προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης, εισάγοντας ταυτόχρονα ισχυρούς θεσμούς διαφάνειας και δημοσιοποίησης στοιχείων και λογοδοσίας προς τους πολίτες για το πού και πώς δαπανάται το δημόσιο χρήμα.

Ενισχύει την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής και των στοιχείων και διαμορφώνει ένα πλαίσιο που επιτρέπει τον μεσοπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό του κράτους, περιορίζοντας τις αποκλίσεις από τους στόχους που τίθενται και δίνοντας τη δυνατότητα ανακατανομής των πόρων και των δαπανών, εξασφαλίζοντας έτσι την παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Παράλληλα, με την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής από τη Βουλή και τη δημιουργία Γραφείου Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο, η Βουλή των Ελλήνων αποκτά ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των κρατικών πόρων, ενώ με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο Διαδίκτυο σε εύληπτη μορφή, ώστε να είναι διαθέσιμα προς όλους τους πολίτες, υπηρετείται η δημοκρατία και η διαφάνεια.

Με το Σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπεται η ίδρυση ενός νέου θεσμού για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν είναι μηχανισμός για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, η οποία θα εξακολουθήσει να παρέχεται επαρκώς και σύμφωνα με τους υφιστάμενους μηχανισμούς (ΕΚΤ, εγγυήσεις του πακέτου ενίσχυσης ρευστότητας του Ν.3723/2008).

Σκοπός του είναι η στήριξη της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον καταστεί αναγκαία και πρόκειται να λειτουργήσει ως ένα πρόσθετο δίκτυ ασφάλειας για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το Ταμείο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΔΝΤ με 10 δισ. ευρώ.

Aπό το Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: