Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Μπαίνουν στο μικροσκόπιο τα ιατρικά συνέδρια

Σε έλεγχο της διαδικασίας χρηματοδότησης ιατρικών συνεδρίων από φαρμακευτικές εταιρείες, προχωρεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γιάννης Τούντας απέστειλε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τη σχετική εγκύκλιο, η οποία ισχύει από την 1η Οκτωβρίου. Σκοπός της -σημειώνει- είναι η εξυγίανση και όχι ο περιορισμός των συνεδρίων.

Aπό το Έθνος


Το τελευταίο διάστημα, είχαν υπερδιπλασιαστεί οι αιτήσεις για επιστημονικές εκδηλώσεις, ενώ υπήρξε και αύξηση των συνεδρίων χωρίς τεκμηριωμένο επιστημονικό περιεχόμενο και «...με προϋπολογισμούς εξόδων που δεν ανταποκρίνονταν στα συναλλακτικά ήθη...».

Στο εξής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για οργάνωση συνεδρίου τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο, το οποίο θα εξετάζεται από εννεαμελή επιτροπή του ΕΟΦ. Μέσα σε 4 μήνες, από το πέρας της εκδήλωσης, θα υποβάλλουν στον Οργανισμό τον οικονομικό απολογισμό, έντυπα δήλωσης συμφερόντων των ομιλητών, κατάσταση χορηγών, τις χορηγίες, τον αριθμό συμμετεχόντων και αντίγραφα των παραστατικών.

Για την οργάνωση συνεδρίων στο εξωτερικό, θα παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση μόνον εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι και εφόσον υπάρχει συνδιοργανωτής στην εν λόγω χώρα, ο οποίος συμμετέχει τουλάχιστον κατά 50% στα έξοδα. Ο ΕΟΦ θα ενημερώνεται εγγράφως για τους συμμετέχοντες και τον απολογισμό των εξόδων.

Οι χορηγίες θα κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί η διοργανώτρια επιστημονική εταιρεία στην οικεία διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Στελέχη του ΕΟΦ μπορούν να κάνουν ελέγχους στον χώρο του συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: