Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

TτΕ : Δεκατρείς προτασεις Προβόπουλου για το σπάταλο Κράτος

Οι 13 προτάσεις του κ. Προβόπουλου, ως προς την καταπολέμηση του σπάταλου κράτους μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:

Μειώστε σημαντικά τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων

«Η πολιτική προσλήψεων και η εισοδηματική πολιτική στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και να επανασχεδιαστούν, ούτως ώστε ο δημόσιος τομέας να πάψει να είναι η «πρωτεύουσα αγορά εργασίας» στην Ελλάδα.

Μεσομακροπρόθεσμα, ο αριθμός των υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης (ο οποίος είναι περίπου 770.000) θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά και σε μόνιμη βάση».

Σταματήστε τη «φάμπρικα» των μετατάξεων

«Η απελευθέρωση των μετατάξεων από το 2007 και μετά διευκόλυνε τις μετακινήσεις υπαλλήλων σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπουργεία και υπηρεσίες με υπεράριθμους υπαλλήλους, ενώ άλλες μονάδες να είναι ανεπαρκώς στελεχωμένες.

Τα υπουργεία τα οποία απώλεσαν υπαλλήλους ζητούν νέες προσλήψεις, με συνέπεια την αύξηση του συνολικού αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Υπό τις ισχύουσες έως πρόσφατα διατάξεις, ένας εργαζόμενος σε δημοτική επιχείρηση ήταν εύκολο να μεταταχθεί στο δήμο (ως μόνιμος δημοτικός υπάλληλος) και στη συνέχεια να μετακινηθεί στην κεντρική διοίκηση (δημόσιος υπάλληλος).

Οι δυνατότητες μετατάξεων θα πρέπει να ελεγχθούν και οι προσλήψεις στις δημοτικές επιχειρήσεις και στους δήμους να γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ».

Κλείστε τα παράθυρα των επιδομάτων

«Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επιδόματα ή άλλες μισθολογικές ρυθμίσεις που δίνονται σε μερικές δεκάδες υπαλλήλων με εξαιρετικά προσόντα ή με ειδικές συνθήκες εργασίας είναι πολύ εύκολο να διεκδικηθούν στη συνέχεια (με επιτυχία) και να χορηγηθούν σε εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα αναδρομικά.

Απαιτείται πλήρης επανεξέταση και κατάργηση όλων των νομικών διαύλων μέσω των οποίων επιτυγχάνονται αυτά τα αποτελέσματα».

Κόψτε προνομιακές προσλήψεις και αποσπάσεις

«Οι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες η διετής εργασία σε γραφεία βουλευτών δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να προσληφθεί στο Δημόσιο θα πρέπει να καταργηθούν.

Παράλληλα, η απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων (ακόμη και υπαλλήλων τραπεζών ελεγχόμενων από το Δημόσιο) σε γραφεία πολιτικών κομμάτων θα πρέπει επίσης να καταργηθεί άμεσα».

Γυρίστε τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία

«Το Υπουργείο Παιδείας απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 180-190 χιλιάδες) από κάθε άλλο υπουργείο.

Πρόκειται ουσιαστικά για εκπαιδευτικούς, καθώς το σύνολο των υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία δεν υπερβαίνει τα 1.000 άτομα).

Παρά το μεγάλο αυτό αριθμό εκπαιδευτικών (ο οποίος είναι διπλάσιος κατά κεφαλήν από ό,τι στη Φινλανδία), κάθε χρόνο απαιτείται η πρόσληψη χιλιάδων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα «κενά».

Παράλληλα, περισσότεροι από 10.000 εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλες (μη εκπαιδευτικές) υπηρεσίες, στις περισσότερες περιπτώσεις εκτός Υπουργείου Παιδείας.

Με δεδομένες τις δημογραφικές τάσεις στην Ελλάδα, απαιτείται πλήρης επανεξέταση των προσλήψεων στην εκπαίδευση».

Κόψτε το «δωρεάν» στους αιώνιους φοιτητές

«Οι λειτουργικές δαπάνες των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι εξαιρετικά υψηλές και θα
πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για τη συγκράτησή τους.

Υπάρχει κατ’ αρχάς πολύ μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέα τμήματα για το αντικείμενο των οποίων δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά.

Το Υπουργείο Παιδείας ήδη εξετάζει τα ζητήματα αυτά.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν σημαντικές «εξωτερικές οικονομίες» που να δικαιολογούν τη δωρεάν επ’ αόριστον φοίτηση.

Ίσως θα έπρεπε να αυξηθούν οι υποτροφίες και τα φοιτητικά δάνεια και να αλλάξει το υπάρχον καθεστώς, το οποίο οδηγεί στο φαινόμενο της μακροχρόνιας φοίτησης (φαινόμενο των «αιώνιων φοιτητών») λόγω του ότι το κόστος ευκαιρίας είναι μικρό».

Μεταφορά μαθητών δεν σημαίνει επιδότηση λεωφορείων.

«Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από απομακρυσμένα χωριά στο σχολείο έχουν υπερβεί κάθε λογικό όριο.

Ο Προϋπολογισμός του 2010 προέβλεπε πιστώσεις ύψους 280 εκατ. ευρώ γι’ αυτό το σκοπό.

Ουσιαστικά, αυτό το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών έχει λάβει χαρακτήρα επιδότησης των υπεραστικών λεωφορείων και θα πρέπει να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί».

Σταματήστε την ενίσχυση των ΟΤΑ από τον προϋπολογισμό - Κλείστε ζημιογόνες Δημοτικές Επιχειρήσεις.

«Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση απορροφά όλο και περισσότερους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά το γεγονός ότι οι 6.000 περίπου δήμοι και κοινότητες περιορίστηκαν σε 1.034.

Την ίδια περίοδο, οι δήμοι ίδρυσαν 6.000 περίπου δημοτικές επιχειρήσεις, τα οικονομικά των οποίων δεν υπόκεινται σε έλεγχο.

Με το σημερινό καθεστώς υπάρχει μία σημαντική «δημοσιονομική ασυμμετρία».

Οι δήμοι ουσιαστικά καθορίζουν το ύψος των δαπανών τους και στη συνέχεια απαιτούν (και συνήθως λαμβάνουν) αυξημένα κονδύλια από τον προϋπολογισμό.

Αυτό οδηγεί σε συνεχή και ανεξέλεγκτη διόγκωση των δαπανών.

Για να αποκτήσουν οι δήμοι πραγματική δημοσιονομική αυτοτέλεια, θα πρέπει να αναλάβουν όλη την ευθύνη για την είσπραξη των εσόδων τους.

Η διαχείριση και τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να δοθούν στους δήμους, με ταυτόχρονη άμεση κατάργηση όλων των μεταβιβαστικών πληρωμών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο φόρο αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί και το τέλος ακίνητης περιουσίας που σήμερα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Εκτός από έκτακτες περιπτώσεις, οι δήμοι δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εμφανίζουν ελλείμματα, ενώ όλες οι ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν.

Επιπλέον, πολλοί φορείς που χρηματοδοτούνται από τους δήμους, όπως π.χ. τα ΚΑΠΗ, θα πρέπει να αναστείλουν ορισμένες δραστηριότητες *, όπως π.χ. εκδρομές στο εξωτερικό ή δωρεάν διακοπές, για μία πενταετία, έως ότου αποκατασταθεί η δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα.

Είναι επίσης αδιανόητο υπερχρεωμένοι δήμοι να διατηρούν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς με εκατοντάδες δημοσιογράφους».

Μειώστε τις εκδρομές των ΚΑΠΗ - αυξήστε τις συντάξεις

«Από τη στιγμή που η πολιτεία βρέθηκε στην έσχατη ανάγκη να μειώσει τις συντάξεις, η λειτουργία των ΚΑΠΗ (με χρήματα των δήμων, τα οποία παίρνουν από το κράτος) δεν έχει κανένα νόημα.

Είναι προτιμότερο τα χρήματα αυτά να διατεθούν για αύξηση των συντάξεων.

Είναι γνωστό από τη θεωρία του καταναλωτή ότι η χρησιμότητα για τους καταναλωτές αυξάνεται περισσότερο με τη λήψη ενός χρηματικού ποσού, παρά με τη λήψη συγκεκριμένων αγαθών ίσης χρηματικής αξίας.

Δεν θα πρέπει επομένως να συνεχιστούν τα προγράμματα εκδρομών των ΚΑΠΗ στο εξωτερικό με επιχορήγηση των δήμων ούτε οι επταήμερες καλοκαιρινές διακοπές με κάλυψη ολόκληρου του κόστους από τους δήμους.

Εξάλλου, με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθεί και η διαφθορά που συνδέεται με τη λειτουργία των ΚΑΠΗ».

Ελέγξτε τις σπατάλες στα Δημόσια Νοσοκομεία

«Οι τεράστιες αυτές υποχρεώσεις των νοσοκομείων οφείλονται σε δύο κυρίως λόγους:

- Αφενός τα δημόσια νοσοκομεία αγοράζουν το υγειονομικό υλικό, τα φάρμακα, το ορθοπεδικό υλικό και τα χημικά αντιδραστήρια σε τιμές πολλαπλάσιες από ό,τι οι ιδιωτικές κλινικές ή από την τιμή τους στο εξωτερικό και

- αφετέρου πολύ συχνά χρησιμοποιούνται περισσότερα υλικά από ό,τι είναι απαραίτητα σε μία εγχείρηση κ.λπ.

Στις δύο αυτές αιτίες θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρόπος λογιστικής παρακολούθησης αυτών των υλικών από τη στιγμή που θα παραληφθούν από το νοσοκομείο.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης και εξορθολογισμού του συστήματος προμηθειών, αλλά και της εν γένει οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ».

Αξιοποιείστε τα ακίνητα του Δημοσίου

«Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου.

Είναι φανερό ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αλλάξει, με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών του Δημοσίου κατά προτίμηση σε δικά του (υφιστάμενα) ακίνητα και την αξιοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του Δημοσίου».

Καταργήστε όσους από τους 5000 οργανισμούς δεν έχουν λόγο ύπαρξης

«Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα που επιδοτούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό του κράτους εκτιμώνται σε 5.000 και αποτελούν τμήμα της γενικής κυβέρνησης.

Πολλά από αυτά δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, καθώς ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν δεν υφίσταται πλέον.

Παρ’ όλα αυτά, οι εν λόγω φορείς εξακολουθούν να υπάρχουν και να απασχολούν προσωπικό, να έχουν διοικήσεις, να ενοικιάζουν γραφεία κ.λπ.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους φορείς θα πρέπει να καταργηθούν και ορισμένοι να συγχωνευθούν με παρόμοιους φορείς προκειμένου να εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά.

Το Μνημόνιο προβλέπει εκτεταμένες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις φορέων και τους τελευταίους μήνες παρατηρείται έντονη κινητικότητα σ’ αυτό το θέμα».

Συγχωνεύστε τις ΕΡΤ

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, «Πρίσμα» και ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής).

Οι τηλεοπτικοί αυτοί σταθμοί όχι μόνο είναι πολλοί για μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδος, αλλά και λειτουργούν με πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων και με εξαιρετικά υψηλό κόστος, το οποίο είναι πολλαπλάσιο αντίστοιχων ιδιωτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας.

Θα ήταν σκόπιμο οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί να συγχωνευθούν σε έναν ή δύο και να καλύπτουν περισσότερο από το 70% του κόστους λειτουργίας τους με έσοδα από διαφημίσεις, όπως συμβαίνει και με τους ιδιωτικούς σταθμούς.

Το σημερινό έσοδο που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ θα ήταν σκόπιμο να διατεθεί για τη μείωση του δημόσιου χρέους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: