Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες - Ιθαγένεια στους 2ης γενιάς

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε τοπικές εκλογές για 250 χιλιάδες μετανάστες και ομογενείς - ιθαγένεια στους μετανάστες δεύτερης γενιάς
"Η" 23/12
Του Ηλία Μπενέκου


Εκ βάθρων αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που έλαβε χθες πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο και το οποίο παρέχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε τοπικές εκλογές σε περίπου 250 χιλιάδες μετανάστες και ομογενείς, ενώ παρέχει ιθαγένεια στους μετανάστες δεύτερης γενιάς.

Δικαίωμα

Βάσει των διατάξεων του νομοσχεδίου δικαίωμα ψήφου αποκτούν στο εξής ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2010.

Ειδικότερα το δικαίωμα ψήφου θα αποδοθεί σε:

- κατόχους «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς»
- κατόχους άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας,
- όσους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων
- κατόχους «Δελτίων Μόνιμης Διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε.
- γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
- όσους έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες

Το δικαίωμα εκλογής, που αφορά τα αξιώματα δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος και διαμερισματικού συμβούλου, αποκτούν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας στα παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα.

Προϋπόθεση, ο ένας από τους γονείς του να κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη και οι γονείς να υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του.

Για όσα παιδιά μεταναστών δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα δίδεται η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας με την ενηλικίωσή τους, αρκεί να έχουν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και να κατοικούν μόνιμα στη χώρα.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά με κοινή δήλωση των γονέων του και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του και το παιδί αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Εφόσον οι γονείς δεν υπέβαλαν τη δήλωση, το τέκνο μπορεί να υποβάλει και το ίδιο αίτηση απόκτησης ιθαγένειας, το αργότερο εντός τριών ετών από την ενηλικίωσή του.

Τέλος, ελληνική ιθαγένεια αποκτά στο εξής και όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον:

- ούτε αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια,
- είναι άγνωστης ιθαγένειας ή
- ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.

Τα παιδιά μεταναστών που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές αλλά έχουν ήδη ενηλικιωθεί μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός τριετίας από την ψήφιση του νόμου.

Προθεσμίες

Με το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει το τοπίο και αναφορικά με τις προϋποθέσεις αλλά και τις προθεσμίες πολιτογράφησης αλλοδαπού που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, ενώ ορίζεται πως κάθε απόρριψη αίτησης θα πρέπει στο εξής να είναι αιτιολογημένη.

Μεταξύ των υπόλοιπων προβλέψεων είναι και η μείωση του παραβόλου της αίτησης από 1.500 σε 1.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση επανυποβολής αίτησης το παράβολο περιορίζεται σε 300 ευρώ.

Για έναρξη μιας νέας πολιτικής, η οποία έχει στόχο μία κοινωνία ασφάλειας, δικαιοσύνης και ανθρωπιάς, έκανε λόγο ο Γ. Παπανδρέου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ σημείωσε με έμφαση πως «οι μετανάστες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής Ελλάδας, όσο δεν τους εντάσσουμε αρμονικά στην κοινωνία μας, τόσο μπορεί να δημιουργούνται ρήγματα στη συνοχή της».

«Ο μετανάστης δεν είναι εχθρός», είπε ο μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζοντας ότι «η κοινωνική ένταξη και η δημιουργία προϋποθέσεων αρμονικής συμβίωσης είναι το καλύτερο αντίδοτο για τον φόβο και την ανασφάλεια».

Ποιοι θα ψηφίζουν

Το δικαίωμα ψήφου θα αποδοθεί σε:

- Κατόχους «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς»
- Κατόχους άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας,
- Οσους έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων
- Κατόχους «Δελτίων Μόνιμης Διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε.
- Γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.
- Οσους έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες

Το δικαίωμα εκλογής, αφορά τα αξιώματα δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικού διαμερίσματος και διαμερισματικού συμβούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: