Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

«Κόκκινο» στα τροχαία

Στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 40% έως το 2015 έθεσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, στο οποίο παρουσιάστηκε η κυβερνητική πολιτική για την οδική ασφάλεια.
Enet.gr

Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι 15.000 Έλληνες πέφτουν κάθε χρόνο θύματα τροχαίων.

Ο υπουργός υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, σημείωσε ότι αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες μεταξύ 18-39 ετών, ενώ επιβαρύνουν και την πολιτεία κατά τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ ετησίως.

"Η βαρύτητα του θέματος δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως", είπε ο υπουργός, προαναγγέλλοντας τον σχεδιασμό από την αρχή της κυβερνητικής δράσης.

Όπως τόνισε ο κ. Ρέππας ο συντονισμός και οι πολιτικές για μία επιτυχημένη στρατηγική οδικής ασφάλειας θα πρέπει να κινηθούν στους εξής άξονες:

1) Ασφάλεια του χρήστη της οδού, ασφαλή οχήματα και ασφαλές οδικό περιβάλλον - Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

2) Επιτήρηση για την Οδική Ασφάλεια - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

3) Περίθαλψη μετά το ατύχημα - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

4) Κυκλοφοριακή Αγωγή & επιμόρφωση σχετικά με την οδική ασφάλεια- Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

5) Δράσεις οδικής ασφάλειας και αυτοδιοίκηση - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

6) Διάθεση και κατανομή πόρων για την οδική ασφάλεια - ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Για το συντονισμό των δράσεων μεταξύ των υπουργείων θα συσταθεί Διυπουργική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, καθώς και Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, που θα έχει ως σκοπό τη διοικητική υποβοήθηση της Διυπουργικής Επιτροπής. Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που ευαισθητοποιούνται στα θέματα οδικής ασφάλειας, ειδικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.

Όσον αφορά τα νέα μέτρα και τις πρωτοβουλίες του υπουργείο, αυτά έχουν ως εξής:

- Αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας κατά το στάδιο αρχικού σχεδιασμού, δηλαδή στη μελέτη σκοπιμότητας κάθε έργου, πριν την έγκριση και κατασκευή του.

- Επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, πραγματοποιώντας κατάταξη και διαχείριση ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο (επιθεώρηση αξιοπιστίας δικτύου, συνθήκες ορατότητας κτλ.)

- Μελέτη για όλα τα «μελανά σημεία» και δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για κάθε καταγγελία όσον αφορά ελλιπή σήμανση ή άλλο πρόβλημα.

- Εφαρμογή και πιστή τήρηση των διατάξεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, απλοποίηση του μηχανισμού αφαίρεσης των παράνομων πινακίδων και καθορισμός των θέσεων τοποθέτησής τους στις μεγάλες πόλεις και το βασικό οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

- Σταδιακή τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης (STOP) με γράμματα επί του εδάφους στις διασταυρώσεις.

- Υιοθέτηση δράσεων που ενισχύουν την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, όπως στα κράνη δικυκλιστών και στις ειδικές θέσεις για τα βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας.

- Υλοποίηση προγράμματος ασφαλών στάσεων στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (κοντά σε διαβάσεις, σε πεζοδρόμιο με απαραίτητο εύρος).

- Ενίσχυση μεθόδων τεχνικής επιτήρησης οδικής συμπεριφοράς (ραντάρ κλπ.)

- Αναμόρφωση συστήματος εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

- Υποχρέωση του συνόλου των οδηγών στη χρήση της ζώνης ασφαλείας.

- Συνεργασία με δήμους για ελεύθερα πεζοδρόμια με απομάκρυνση όλων των εμποδίων και πινακίδων.

- Αλλαγή πολεοδομικού κανονισμού για ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου (από 2.10 να γίνει 3 μέτρα).

- Πλήρης απαγόρευση συνομιλίας επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων με κινητό τηλέφωνο με οποιονδήποτε τρόπο. Η όποια ομιλία για υπηρεσιακούς σκοπούς, θα γίνεται αφού έχει ακινητοποιηθεί το λεωφορείο σε στάση.

- Πρόγραμμα ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία, με την εξασφάλιση διαβάσεων κυρίως πάνω από κεντρικές οδούς (πεζογέφυρες, πεζοδρομήσεις, κλπ.)

- Mελέτη ταχύτερης πρόσβασης στα νοσηλευτικά ιδρύματα (contra flow)

- Σύνδεση του bonus malus (επηρεάζει το ύψος ασφαλίστρου) και με τις παραβάσεις (point system) και όχι μόνο με τα ατυχήματα

- Αυστηρότερος έλεγχος των ταχογράφων για τα Φορτηγά

- Πρόγραμμα Καθαρισμού Πινακίδων σήμανσης

- Διαρκής διενέργεια ελέγχων που στοχεύουν στην επιθετική - επικίνδυνη οδήγηση

- Προδιαγραφές για την τοποθέτηση στύλων Ο.Κ.Ω. (σε σχέση με ορατότητα, κατάληψη χώρων για πεζούς κλπ.)

- Ανάπτυξη και συντήρηση βάσης δεδομένων οδικών συμβάντων, με στοιχεία που αφορούν στις επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση των συμβάντων, τα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασής τους, την αποδοτικότητα τους και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

- Πρόβλεψη υποχρέωσης των Μ.Μ.Ε. να φιλοξενούν κοινωνικά μηνύματα για την Οδική Ασφάλεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: