Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΕΒΕΑ: Παρατείνεται η ανανέωση της εγγραφής των εξαγωγέων

Μέχρι 30 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία ανανέωσης της εγγραφής των εξαγωγικών επωνυμιών για τις επιχειρήσεις, που η επωνυμία τους καταχωρήθηκε ή ανανεώθηκε στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, το έτος 2007.

Όσες από τις παραπάνω εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να παραμείνει η επωνυμία τους καταχωρημένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, πρέπει, μέχρι 30-4-2010, να υποβάλουν στο Ε.Β.Ε.Α. :

1. Αίτηση ανανέωσης

2. Γραμμάτιο εισπράξεως ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου 9 ευρώ.

3. Υπεύθυνη δήλωση, για τις εξαγωγές (είδη, αξία, χώρα) που πραγματοποίησαν κατά την τελευταία τριετία (2007 - 2009).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης, δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του αρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.

5. Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. με την τελευταία τροποποίηση αυτού και ΦΕΚ εκπροσώπησης για ΕΠΕ και Α.Ε.

Επισημαίνεται, ότι, όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας μέχρι 30-4-2010, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

Επίσης, θα διαγραφούν από το μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2007-2009). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 33.82.147 & 33.82.226

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: