Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Εθνικη Τραπεζα - Σβήνουν χαράτσια και ψιλά γράμματα

Τέλος σε χαράτσια, κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα στις συμβάσεις της βάζει η Εθνική Τράπεζα παρεμβαίνοντας σε ένα καυτό μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών.

Ύστερα από χρόνια εμμονής των τραπεζιτών να αγνοούν δικαστικές αποφάσεις που έχουν κρίνει παράνομες και καταχρηστικές κρυφές χρεώσεις και πρακτικές, ακόμα και νόμο με τον οποίο πρόσφατα καθιερώθηκαν σχετικές απαγορεύσεις, η νέα διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ανακοίνωσε χθες δώδεκα μέτρα που αφορούν εκατομμύρια δανειακών συμβάσεων και καταθέσεων.

Με την πρώτη αυτή δέσμη μέτρων, μεταξύ των άλλων, σβήνουν τα ψιλά γράμματα από τις δανειακές συμβάσεις, καταργείται η δυνατότητα μονομερούς αύξησης των κυμαινόμενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων σε πολλαπλάσιο ποσοστό έναντι της προσαρμογής των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κόβονται οι χρεώσεις αδράνειας λογαριασμών.

Μείωση εξόδων προβλέπεται για όσους λαμβάνουν καταναλωτικά δάνεια, για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που λαμβάνουν στεγαστικό δάνειο αλλά και για όσους στέλνουν εμβάσματα εντός Ε.Ε. Αναλυτικά σύμφωνα με τα μέτρα που τίθενται σταδιακά έως το τέλος Μαΐου - καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται νομικές προσαρμογές- σε εφαρμογή:

1 Καταργείται μέχρι το τέλος του έτους η εφάπαξ δαπάνη 150 ευρώ που εισπράττεται κατά τη χορήγηση επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

2 Καταργείται από όλες τις νέες δανειακές συμβάσεις ο όρος που παρέχει στην Τράπεζα τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του κυμαινόμενου επιτοκίου έως το διπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Από εδώ και πέρα, η αναπροσαρμογή θα είναι ισόποση με τη μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς του δανείου (euribor ή βασικό επιτόκιο ΕΚΤ).

3 Ο παραπάνω όρος αδρανοποιείται για τις υφιστάμενες περίπου 400.000 δανειακές συμβάσεις.

4 Μειώνονται σε 175 ευρώ τα έξοδα για τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων, τα οποία έφθαναν κλιμακωτά έως και 380 ευρώ. Το μέτρο αφορά τουλάχιστον 100.000 συμβάσεις καταναλωτικών δανείων ετησίως. 5 Καταργείται η χρέωση για την τήρηση λογαριασμών ταμιευτηρίου και τρεχούμενων λογαριασμών που εμφανίζουν χαμηλά υπόλοιπα, αδράνεια συναλλαγών ή πολλές συναλλαγές σε μηναία βάση. Το μέτρο αφορά περίπου 4.000.000 λογαριασμούς.

6 Καταργείται η χρέωση για την έκδοση αντιγράφου κίνησης για όλους τους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων.

7 Καταργείται η χρέωση για την κατάθεση υπέρ τρίτου σε λογαριασμό της Τράπεζας είτε με μετρητά είτε με μεταφορά από λογαριασμό. Το μέτρο αφορά περίπου 4.500.000 συναλλαγές ετησίως.

8 Καταργείται η valeur επόμενης ημέρας για πιστώσεις σε όλους τους έντοκους καταθετικούς λογαριασμούς της Τράπεζας.

9 Κόβεται περίπου στο μισό (από 17 σε 8 ευρώ) το κόστος εμβασμάτων έως 1.000

ευρώ εντός Ελλάδας και χωρών της Ε.Ε, που υπολογίζονται σε 100.000 ευρώ κάθε χρόνο. 10 Ξαναγράφονται οι όροι των συμβάσεων, χωρίς ψιλά γράμματα.

11 Στις συμβάσεις και τα προσαρτήματά τους, ο τρόπος χρέωσης των υπηρεσιών θα είναι ευδιάκριτος και κατανοητός. 12 Τα έντυπα της προσυμβατικής ενημέρωσης καθώς και τα υποδείγματα συμβάσεων για τα βασικά προϊόντα της Τράπεζας προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αναρτηθούν σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας της (www. nbg.gr) ώστε να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο προς ενημέρωση πριν από την υπογραφή τους.

Τα κρυφά χαράτσια

Σήμερα, στην πλειονότητά τους οι ελληνικές τράπεζες και παρά τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις εξακολουθούν να χρεώνουν ποσά από 1,2 έως και 5 ευρώ για καταθέσεις και από 0,20 έως 1,50 ευρώ για μεταφορά ποσών σε λογαριασμούς τρίτων, από 0,15 έως και 0,60 ευρώ για ερώτηση υπολοίπου μέσω ΑΤΜ άλλων τραπεζών, ενώ δεν λείπουν και οι ποινές για όσους διατηρούν αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς ή στον αντίποδα πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές σε μηνιαία βάση.

Η κίνηση της Εθνικής εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε ανάλογα μέτρα εντός των ημερών και από τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες.
Από τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: