Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Aναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής τους θητείας - Οι προϋποθέσεις για τους μισθωτούς

Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν τη δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής τους θητείας με καταβολή εισφοράς τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για προσαύξηση της σύνταξής τους.

Σε όσες περιπτώσεις η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο εργαζόμενος μπορεί όποτε ο ίδιος θέλει να αναγνωρίσει τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο του.

Οταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό να συμπληρωθούν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος), απαιτείται ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και 3.600 ημέρες ασφάλισης, φέτος.

Διαφορετικά η αναγνώριση χρησιμοποιείται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Προσοχή σε αυτήν τη λεπτομέρεια, καθώς είναι εύκολο να χαθεί η δυνατότητα χρήσης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνταξιοδοτούνται με συνολικό αριθμό 10.500 ημερών ασφάλισης. Σε αυτήν την περίπτωση, για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, που θα αναγνωριστεί ακόμη και σε ηλικία κάτω των 58 ετών.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2011 η αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ασφαλισμένο οποιαδήποτε στιγμή ο ίδιος το επιθυμεί, χωρίς αυτό να έχει συνέπειες στη συνταξιοδότησή του. Επιπλέον, ο χρόνος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση.

Η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τους μισθωτούς γίνεται πάντοτε με την καταβολή των σχετικών εισφορών (εξαγορά). Η εισφορά που καταβάλλεται για τον κάθε μήνα που αναγνωρίζεται ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που κατέθεσε την αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εργαζόμενος για την αναγνώριση δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά στο ΙΚΑ.

Αυτό σημαίνει ότι με βάση όσα ισχύουν μέχρι σήμερα το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ένας εργαζόμενος, για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει, θα είναι αναλόγως με τις αποδοχές του, από περίπου 166 ευρώ μέχρι περίπου 475 ευρώ.

Για όσους εργαζομένους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 προβλέπεται έκπτωση επί του ποσού της εξαγοράς κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 αυτή η έκπτωση θα φτάνει το 50% επί του ποσού.

Η καταβολή του ποσού γίνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας είναι πάντοτε συμφέρουσα επιλογή όταν με αυτόν τον χρόνο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οταν, δηλαδή, αυτός ο χρόνος χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για την καταβολή σύνταξης.

Για πολλούς αυτές οι διατάξεις, που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, είναι ευεργετικές, αφού διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη ή θα έπαιρναν τη σύνταξή τους ύστερα από 1-2 ή και περισσότερα χρόνια.

Για εργαζομένους που έχουν ασφάλιση διαδοχική σε δύο ή περισσότερα Ταμεία, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας μόνο στο ένα από αυτά τα Ταμεία. Μπορεί ο ίδιος ο εργαζόμενος να επιλέξει το Ταμείο στο οποίο θα κάνει την αναγνώριση.

Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.100 ενσήμων (ημερών ασφάλισης) και συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αυτή η διάταξη ισχύει μόνο για όσους επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με αυτό το καθεστώς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο χρόνος στρατιωτικής θητείας θα μπορεί να προσμετρηθεί σε κάθε περίπτωση.Το κόστος κατά περίπτωση
Παραδείγματα με την έκπτωση στο ποσό εξαγοράς των χρόνων του στρατού


Παραδείγματα με την έκπτωση στο ποσό εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας

1. Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, με αποδοχές 1.600 ευρώ έχει 10.100 ημέρες ασφάλισης. Με τις αλλαγές που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με 10.800 ημέρες ασφάλισης για έξοδο σε ηλικία 58 ετών. Μπορεί να φτάσει τον συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης εξαγοράζοντας 24 μήνες της στρατιωτικής του θητείας. Για την εξαγορά θα χρειαζόταν να καταβάλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει περίπου 320 ευρώ. Με την έκπτωση του 30% για όσους θεμελιώσουν από 1η Ιανουαρίου 2011 θα χρειαστεί να καταβάλει 96 ευρώ λιγότερα, δηλαδή 224 ευρώ. Το συνολικό ποσό θα ανέλθει σε (224 x 24 μήνες =) 5.376 για 600 ημέρες ασφάλισης.

2. Εργαζόμενος που έχει 11.300 ημέρες ασφάλισης το 2016 και είναι 60 ετών. Για να θεμελιώσει δικαίωμα και να συνταξιοδοτηθεί θα χρειαστεί συνολικό χρόνο 12.000 ημερών ασφάλισης. Μπορεί εξαγοράσει επομένως 24 μήνες της στρατιωτικής του θητείας.

Για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, η έκπτωση επί του ποσού εξαγοράς θα φθάνει το 50%. Επομένως ο εργαζόμενος του παραδείγματος θα χρειαστεί για κάθε μήνα το ποσό των 166 ευρώ, καθώς δεν μπορεί να είναι μικρότερο το ποσό από ό,τι με αποδοχές κάτω από το 25πλάσιο του ανειδίκευτου εργάτη, και συνολικά (24 μήνες x 166) 3.984 ευρώ.

3. Ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ στην ΠΟ8 ασφαλιστική κλάση επιθυμεί το 2012 να αναγνωρίσει 24 μήνες της στρατιωτικής του θητείας για να συνταξιοδοτηθεί με 37 συνολικά έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας του. Για την εξαγορά θα χρειαζόταν να καταβάλει για κάθε μήνα το ποσό των 321 ευρώ. Με την έκπτωση 30% θα καταβάλει για κάθε μήνα 225 ευρώ περίπου και συνολικά 5.400 ευρώ.

Aπό το Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: