Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ενέργειες τεχνολογιών πληροφορικής για εξοικονόμηση 10 δισ εφαρμόζει η κυβέρνηση

Σε εξοικονόμηση πάνω από δέκα δισ. ευρώ ετησίως προσβλέπει η κυβέρνηση με την υιοθέτηση δράσεων σχετικές με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Από την Ελευθεροτυπία

Όπως αναφέρεται θα στοχεύουν στην μηχανογράφηση του κρατικού τομέα, τον έλεγχο των δαπανών αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι 24 δράσεις, έντεκα εκ των οποίων αποτελούν άμεση προτεραιότητα και παρουσιάζονται με έντονα γράμματα είναι οι εξής:

1. Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών και Ηλεκτρονικές Προμήθειες
2. Αγορά Καυσίμων
3. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
4. Ενιαία Αρχή Μισθοδοσίας και Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων
5. Παραγωγική Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων
6. Κάρτα Πολίτη
7. Online Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
8. Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα
9. Εθνικά Μητρώα
10. Εθνική Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης
11. Ευρυζωνικότητα, Εθνικό Δίκτυο FFTH
12. Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – Σύζευξις ΙΙ
13. Υπολογιστικές Υποδομές (Cloud computing)
14. Σχολείο, Πανεπιστήμιο της Γνώσης
15. Πολιτιστικό – Τουριστικό Περιεχόμενο
16. Περιουσία Δημοσίου
17. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Φορολογική Δικαιοσύνη
18. e-Καλλικράτης
19. Δημιουργία – Έναρξη επιχείρησης σε ένα βήμα
20. Ψηφιακή Δικαιοσύνη
21. Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα
22. Αξιοποίηση έργων Γ ΚΠΣ
23. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
24. Σύστημα διαχείρισης αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τονίζεται πως θα υπάρχει ξεκάθαρη αποτύπωση των δράσεων, με σαφή χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης ενώ στα μέσα Οκτώβρη θα δημοσιευθεί η πρώτη αναφορά προόδου υλοποίησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: