Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΑΤΤΙΚΗ Γιάννης Σγουρός - Αρχές και Θέσεις


Φίλες και φίλοι,
Αγαπητοί συµπολίτες,

Η Αττική στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου εκλέγει Περιφερειάρχη.

Για πρώτη φορά, µε τη µεταρρύθµιση «Καλλικράτης», ο Περιφερειάρχης
εκλέγεται. 'εν διορίζεται. Πρόκειται για µια µεταρρύθµιση ουσίας, µια αλλαγή
υπέρ του πολίτη, υπέρ της συµµετοχής, υπέρ της δηµοκρατίας.

Η Αττική βρίσκεται σήµερα σε µια αποφασιστική καµπή.

Σε µια εποχή ιδιαίτερα καθοριστική για την πατρίδα µας, µε την οικονοµική
κρίση να πλήττει τα εισοδήµατα, να απειλεί την ποιότητα της ζωής µας, να
ανακόπτει τη διαδικασία της ανάπτυξης, να απειλεί να υποθηκεύσει το παρόν
και το µέλλον των παιδιών µας, έχουµε όλοι την υποχρέωση να σταθούµε, µε
την ευθύνη που επιβάλλεται, απέναντι σε αυτήν την κατάσταση.

Στο χέρι µας είναι, από εµάς εξαρτάται, δική µας είναι η απόφαση που
καθορίζει το µέλλον της Αττικής.

Αγαπητοί συµπολίτες,

Σε µια εποχή εξαιρετικά δύσκολη όπως η σηµερινή, δεν έχουν καµία αξία τα
λόγια, οι υποσχέσεις και οι διακηρύξεις.
Σήµερα η στάση ευθύνης όλων µας απαιτεί το αυτονόητο και επιβάλλει το
συγκεκριµένο.

Μέσα στην κρίση χρειάζεται ένα σταθερό και έµπειρο χέρι για να χτίσει ένα
νέο θεσµό που να στέκεται δίπλα στον πολίτη.
Συγκεκριµένα είναι τα προβλήµατα, συγκεκριµένες πρέπει να είναι και οι
λύσεις.

Φίλες και φίλοι,

Νέες συνθήκες διαµορφώνονται για την Αττική σήµερα. Μια νέα
πραγµατικότητα έχουµε µπροστά µας.

Για πρώτη φορά η ανάπτυξη της Αττικής, η ποιότητα της ζωής των κατοίκων
της, η προοπτική της περιφέρειας µπορεί να αντιµετωπισθεί συνολικά και
ολοκληρωµένα. Με πρόγραµµα και σχέδιο.

Με την ενοποίηση των τεσσάρων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και µε την
µεταφορά ουσιαστικών αναπτυξιακών αρµοδιοτήτων στην Περιφέρεια,
µπορούµε να πάµε µπροστά.

Οι νέες συνθήκες είναι ένας νέος δρόµος προοπτικής και ανάπτυξης. Αρκεί να
τον βαδίσουµε µε την υπευθυνότητα που καλεί η στιγµή, τη σοβαρότητα που
επιβάλλουν τα προβλήµατα, το συγκροτηµένο σχέδιο που απαιτεί η
συνθετότητα των νέων συνθηκών.

Με ιδέες και προτάσεις.

Με δουλειά και χειροπιαστό έργο.

Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν και θα γίνουν µε διαφάνεια και σωστή
διαχείριση στα οικονοµικά, µε οργάνωση των υπηρεσιών, µε αποδοτικότερη
λειτουργία.

Λέµε ένα δυνατό «όχι» στα περιττά έξοδα, τις δαπάνες βιτρίνας και
εντυπωσιασµού που, δυστυχώς, συχνά διαπιστώνουµε γύρω µας.

Οδηγός µας στη διαχείριση ήταν, είναι και θα είναι ο σεβασµός στο δηµόσιο
χρήµα.

Αυτές τις αρχές, της διαφάνειας, της σωστής διαχείρισης και της σύνεσης
υπηρετήσαµε µε συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Και το γνωρίζετε.

Αγαπητοί συµπολίτες,

Με όρεξη για δουλειά, µε πείσµα και γνώση, χωρίς κούφιες διακηρύξεις και
προσανατολισµένοι στις ανάγκες και τις λύσεις, µε συναίσθηση των εµποδίων
και της κρισιµότητας της κατάστασης, προσερχόµαστε στην εκλογική
αναµέτρηση της 7ης Νοεµβρίου και ζητάµε την εµπιστοσύνη σας και την ψήφο
σας για την Περιφέρεια Αττικής.

Εµείς πιστεύουµε: µε έργο πάµε µπροστά.

Μόνο µε έργο µπορούµε να πετύχουµε την ανάπτυξη, την ποιότητα και την
προοπτική για την Αττική.

Για µας συγκεκριµένα είναι τα προβλήµατα, συγκεκριµένες είναι και οι λύσεις.

Η ανάπτυξη ξεκινά από τις υποδοµές:

• Συγκοινωνιακά δίκτυα
• αποχετευτικό σύστηµα
• διαχείριση απορριµµάτων
• επίλυση του προβλήµατος της υδροδότησης πολλών περιοχών
• δράσεις για το άνοιγµα της πόλης στη θάλασσα µε την ανάπτυξη του
παραλιακού µετώπου
• αναβάθµιση του ιστορικού κέντρου µε έργα ουσίας και δηµιουργία
χώρων πρασίνου
• υποδοµές για τα παιδιά µε τη δηµιουργία παιδικών σταθµών και
χώρων παιχνιδιού
• υποδοµές φροντίδας για την τρίτη ηλικία είναι απαραίτητες για την
κοινωνική συνοχή και ποιότητα ζωής των κατοίκων.
• υποδοµές σε σχολεία.

Μπορούµε;

Τώρα, µε τη µεταβίβαση όλων των αρµοδιοτήτων αναπτυξιακού
προγραµµατισµού στην Περιφέρεια, µπορούµε να υλοποιήσουµε τις αναγκαίες
τοµές που απαιτούνται.

Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αποτελεί την κεντρική µας πολιτική προτεραιότητα
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού µας προγράµµατος.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το ΠΕΠ Αττικής, αποτελεί στην
ουσία την τελευταία µεγάλη ευκαιρία για την αντιµετώπιση των χρόνιων
διαθρωτικών αδυναµιών της Περιφέρειας στον πρωτογενή, δευτερογενή και
τριτογενή τοµέα.

Πετυχαίνοντας όλα αυτά, µπορούµε να µιλήσουµε για τον στρατηγικό µας
στόχο: την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως
Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
της Μεσογείου.

H Περιφέρεια Αττικής µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως
«προωθητική δύναµη» για την προσέλκυση επιχειρηµατικών και
επενδυτικών πρωτοβουλιών και τη διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της
χώρας.

Συµπολίτες,

Οι παρεµβάσεις που αναπτύσσονται µε λεπτοµέρεια στο πρόγραµµά µας,
θέτουν τις βάσεις για τον ολοκληρωµένη ανάπτυξη της Περιφέρειας σε
κρίσιµους τοµείς όπως:

• Υποδοµές: Ανάπτυξη των υποδοµών της Περιφέρειας, µε την
αναβάθµιση των µεταφορών και την επέκταση των αστικών
συγκοινωνιών, την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόµων, την αναβάθµιση επιλεγµένων περιφερειακών οδικών αξόνων και τη
λειτουργική διασύνδεσή τους.
• Ανάπτυξη: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση νέων
επενδύσεων , ενίσχυση των επιχειρήσεων µε την αξιοποίηση του
ΕΣΠΑ, διευκόλυνση για γρήγορη και διάφανη αδειοδότηση
• Ποιότητα ζωής: Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του
περιβάλλοντος µε έµφαση στις υποδοµές για τη διαχείριση υγρών και
στερεών αποβλήτων, την υδροδότηση, την προστασία της
βιοποικιλότητας, την προστασία των ορεινών όγκων της Αττικής, την
αποκατάσταση πληγεισών περιοχών και την πρόληψη κινδύνων από
φυσικές καταστροφές, µε έµφαση στην ολοκλήρωση του δικτύου
αντιπληµµυρικής προστασίας.
• Αστική ανάπτυξη: Αστική ανάπτυξη µέσω της διευκόλυνσης της
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και
φροντίδας παιδιών σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της απασχόλησης και
τη µείωση των ανισοτήτων ιδιαίτερα στις πιο υποβαθµισµένες περιοχές.
• Αναζωογόνηση αστικών περιοχών: Αναζωογόνηση αστικών περιοχών
µε έµφαση στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Η αναβάθµιση
του ιστορικού κέντρου της πόλης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά
µας. Με την ασφάλεια να πρωτεύει.
• Θέσεις εργασίας: 'ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων
εργασίας µέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης, προστασία
της δηµόσιας υγείας και ενίσχυση των υποδοµών πρωτοβάθµιας
φροντίδας.
• Πολιτισµός και Τουρισµός: Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη,
µέσα από την ανάδειξη και την αξιοποίηση της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς και του φυσικού κάλλους της Αττικής.
• Εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης: µε την απλούστευση
και επιτάχυνση των διαδικασιών, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση , την
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών , την συνεχή εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναµικού .
• Υγεία: προστασία της δηµόσιας υγείας ,ενίσχυση των υποδοµών
• Κοινωνική αλληλεγγύη: στήριξη των πολιτών µε διευκόλυνση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της απασχόλησης και τη µείωση των ανισοτήτων ιδιαίτερα στις πιο υποβαθµισµένες περιοχές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων µεγάλη είναι η αξία, σε αυτές µάλιστα τις
δύσκολες συνθήκες που διανύουµε, η αποτελεσµατική συνεργασία της
Περιφέρειας µε τους 'ήµους του Λεκανοπεδίου και των Νήσων για τον
καλύτερο συντονισµό της αναπτυξιακής προσπάθειας.

Συµπολίτες,

Είναι η ώρα να αφήσουµε πίσω ξεπερασµένες αντιλήψεις και λογικές που
µας οδήγησαν µέχρι εδώ.

Να στραφούµε στο µέλλον µε πνεύµα συνεργασίας, µε διαφάνεια και
αποτελεσµατικότητα.

Να προσπεράσουµε συντηρητικές αντιλήψεις και πολιτικές.

Να αφήσουµε πίσω τις πρακτικές που θέλουν την αυτοδιοίκηση επαίτη
του κεντρικού κράτους και εξάρτηµα της κεντρικής διοίκησης.

Να γίνουµε ισότιµος συνοµιλητής του.

Να διεκδικήσουµε, να αγωνιστούµε, να πετύχουµε.

Όλοι µαζί µπορούµε να πετύχουµε.

Φίλες και φίλοι,

Αγαπητοί συµπολίτες,

Στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα,
εκλέγουµε 'ηµάρχους και Περιφερειάρχες.

Τα µεγάλα κεντρικά και ζωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας
αυτή την εποχή είναι ασφαλώς εδώ.

Κανείς δεν µπορεί να τα αγνοήσει ή να τα προσπεράσει.

Γι’ αυτό και η ψήφος στις 7 Νοεµβρίου έχει τη δική της κρισιµότητα.
Συνδέεται άρρηκτα µε την ανάδειξη των ανθρώπων που θα χειριστούν τα

θέµατα που έχουν σχέση µε τοπικά και υπερ-τοπικά προβλήµατα και θα
υπηρετήσουν τις καθηµερινές ανάγκες, τις συγκεκριµένες ανάγκες των
πολιτών.

Και αυτές οι ανάγκες ορθώνονται πάντοτε αµείλικτες απέναντι στις ωραίες
διακηρύξεις και τα ωραία λόγια.

Εµείς, αυτή τη µάχη θα δώσουµε.

Τη µάχη για τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Χωρίς να αγνοούµε τα εµπόδια, τα προβλήµατα και τις δυσκολίες της εποχής,

θα δώσουµε στην Αττική τη µάχη για την ανάπτυξη, για την ποιότητα ζωής,
για το παρόν και το µέλλον.

Σε αυτό το µέτωπο σας καλώ να συναντηθούµε.

Να δώσουµε µαζί τη µάχη.

Να συµπορευθούµε αποφασισµένοι και δυνατοί για να πετύχουµε αυτό που
χρειαζόµαστε.

Λύσεις και έργο.

Με έργο πάµε µπροστά.ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: