Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Στις 400.000 ευρώ το αφορολόγητο για τον φόρο κατοχής ακινήτων

Συντελεστές από 0,1% έως και 1% θα προβλέπει η κλίμακα

Ελαφρύνσεις στους έχοντες ακίνητα περιουσία αξίας έως και 500.000 ευρώ, φέρνει η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου κατοχής ακινήτων. Επιβαρύνσεις για τα ακίνητα μεγάλης αξίας καθώς ο φορολογικός συντελεστής θα φτάνει ακόμη και στο 1% από 0,1% που είναι σήμερα.

Η κλίμακα για τον υπολογισμό του "προοδευτικού φόρου στην ακίνητη περιουσία" όπως λέγεται χαρακτηριστικά, έχει ως εξής:

Για ακίνητα αξίας έως 400.000 ευρώ συντελεστής 0%

Για το τμήμα της αξίας της περιουσίας από τις 400.001 έως τις 500.000 ευρώ, συντελεστής 0,1%

Για το τμήμα της αξίας της περιουσίας από τις 500.001 έως τις 600.000 ευρώ, συντελεστής 0,3%

Για το τμήμα της αξίας της περιουσίας από τις 600.001 έως τις 700.000 ευρώ, συντελεστής 0,6%

Για το τμήμα της αξίας της περιουσίας από τις 700.001 έως τις 800.000 ευρώ, συντελεστής 0,9%

Για το τμήμα της αξίας της περιουσίας άνω των 800.000 ευρώ, ο συντελεστής θα φτάνει στο 1%.

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι με τη συγκεκριμένη κλίμακα θα χρησιμοποιηθούν οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες. Από τη στιγμή που θα γίνει αύξηση των αντικειμενικών αξιών, θα γίνει αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών προς τα κάτω.

Οι αντικειμενικές αξίες

Αρμόδιες επιτροπές εκτίνησης εμπορικών αξιών, θα εκτιμούν και θα δημοσιεύουν ανά έτος την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών κάθε ζώνης ώστε οι τελευταίες να προσεγγίζουν τις πραγματικές εμπορικές αξίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: