Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Με την κλίμακα εισοδήματος η φορολόγηση των μερισμάτων

Στο 10% ο φόρος για τα ακίνητα των offshore - παροχή κινήτρων για επενδύσεις -φορολογείται ως εισόδημα και η υπεραξία από μετοχές

Καταργείται το σύνολο των φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις ενώ γίνεται διαχωρισμός των κερδών σε διανεμόμενα και μη. Τα διανεμόμενα κέρδη θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα ενώ για τα μη διανεμόμενα προβλέπεται σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 25% στο 20%. Επίσης, αυξάνεται η φορολογία των ακινήτων των οffshore εταιρειών και θεσπίζεται επιβολή φόρου 90% στα μπόνους των τραπεζών.
Κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου με βάση το οποίο θεσπίζεται και φόρος 90% στα μπόνους των τραπεζών.

Όπως σημειώνεται τα μερίσματα εντάσσονται στη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος όπως επίσης και η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών (αφού ληφθούν υπ όψιν οι ζημιές). Ειδικότερα εισάγεται ο διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη με ευνοϊκούς όρους για τα μη διανεμόμενα. Το σκεπτικό της ρύθμισης αυτής, είναι ότι τα μη διανεμόμενα κέρδη επαναεπενδύονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης.

♦Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Για το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%.

♦Στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) η παρακράτηση φόρου γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή 40%. Στη συνέχεια τα κέρδη αυτά θα εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του μετόχου και ο φόρος θα υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Θα πρέπει η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μη ξεπερνά το 40% που είναι ο ανώτατος συντελεστής ενώ θα επιστρέφεται φόρος σε όσους από τη συνολική φορολόγηση προκύπτει ποσοστό φορολόγησης μικρότερο του 40%.

Offshore


O συντελεστής φορολόγησης ακινήτων των offshore αυξάνεται από 3% σε 10% ετησίως και καταργούνται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Όπως σημειώνεται υπάρχει προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου της offshore σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους.

Επίσης, πληροφορίες στο υπουργείο Οικονομικών υποχρεούνται να δώσουν εντός εξαμήνου τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία offshore εταιρειών. Επιπροσθέτως έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους.

Τέλος, ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα. Οι εταιρείες στις οποίες μέτοχος είναι offshore εταιρεία θα ελέγχονται εξονυχιστικά.

Παροχές σε στελέχη εταιρειών

Το κόστος κυκλοφορίας και συντήρησης πολυτελή Ι.Χ. στο όνομα των εταιρειών πλέον δεν θα είναι στο απυρόβλητο. Σημειώνεται πως τα μισθώματα και οι δαπάνες για τα αυτοκίνητα θα θεωρείται ότι αποτελούν εισόδημα του χρήστη ( π.χ Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).

Αυτοέλεγχος

Προβλέπονται κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια θα ολοκληρώνει κατ΄ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση αλλά μπορεί ακόμη να υπόκειται σε έλεγχο.

Αφορολόγητο για νέες επιχειρήσεις και ΦΠΑ

Σημειώνεται ότι θεσπίζεται 5ετές αφορολόγητο για τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 30 ετών. Ακόμη προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται. O υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε πάντως ότι δεν θα επιβληθεί ΦΠΑ στις ιατρικές υπηρεσίες καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται αντικοινωνικό, ενώ είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την επιβολή ΦΠΑ στους δικηγόρους.

Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων

Πλέον κάθε επιχείρηση που καταθέτει φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει φορολογικό πιστοποιητικό από ορκωτούς ελεγκτές η πιστοποιημένα γραφεία λογιστών για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Τα πιστοποιητικά αυτά θα βεβαιώνουν τη φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης.

Η εταιρία θα καταβάλει το βεβαιωθέντα φόρο με βάση το πιστοποιητικό και θα θεωρείται κατ’ αρχήν φορολογικά ενήμερη. Σε περίπτωση που ενδεχόμενος έλεγχος εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής, τότε κυρώσεις θα υπάρχουν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: