Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Το κρίσιμο αναπτυξιακό στοίχημα για την Ελλάδα (Αρθρο της Λούκας Κατσέλη)

Διευκολύνεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων

«Βασική παραδοχή του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί η αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από το 15% περίπου του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 19% το 2013».


Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια κρίση πρωτόγνωρη στη μεταπολιτευτική περίοδο, σε ένα εξαιρετικά αντίξοο διεθνές περιβάλλον. Τα μέτρα άμεσης δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι αναμφίβολα αναγκαία, απαιτείται όμως ταυτόχρονα να προωθηθούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση πολιτικές που θα στοχεύουν στην αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας, την παραγωγική αναδιάρθρωση και, τελικά, την υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.

Το δημόσιο χρέος της χώρας είναι πράγματι δυσβάστακτο. Θα ήταν, όμως, σοβαρό σφάλμα, αν η κυβέρνηση μας επιχειρούσε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις, με μέτρα μονομερώς προσανατολισμένα στην αύξηση των εσόδων ή τη μείωση των δημόσιων δαπανών. Αν δεν διασφαλίσουμε την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη για τις επόμενες δεκαετίες, αν η πίτα της οικονομίας δεν διευρυνθεί και ο παραγόμενος πλούτος δεν αυξηθεί, κάθε δημοσιονομικό μέτρο γρήγορα θα αποδειχθεί ατελέσφορο.

Η χώρα μας έχει τεράστια πλεονεκτήματα: τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, ένα από τα πιο πλούσια αποθέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθέματα που παραμένουν αναξιοποίητα, ένα μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο -κι αυτό το κεφάλαιο δεν το έχουμε αξιοποιήσει-, ένα αξιοζήλευτο ανθρώπινο δυναμικό.

Βασική παραδοχή του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί η αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από το 15% περίπου του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 19% το 2013. Οι επενδύσεις και η αύξησή τους αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης για την αναθέρμανση της οικονομίας, αλλά και την παραγωγική αναδιάρθρωσή της.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν είναι δυνατόν να ανατραπεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η συρρίκνωση των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μάλιστα σε μια περίοδο μεγάλης περιστολής δαπανών στο πλαίσιο του βασικού στόχου για δημοσιονομική εξυγίανση.

Η απάντηση που δίνουμε είναι ξεκάθαρη. Ναι, αυτό είναι εφικτό, αν λάβουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να ξεπεράσουμε τόσο τις βραχυχρόνιες αιτίες της επενδυτικής κρίσης και στασιμότητας, όσο και τα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και αποτρέπουν την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μειώθηκε περίπου κατά 7% κατά τη διάρκεια του 2009. Αυτή η σοβαρή επενδυτική συρρίκνωση οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:

1. Στην απροσδόκητη και απότομη μείωση της ρευστότητας και χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε νοικοκυριά.

2. Στη μείωση των δημόσιων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε σοβαρές καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση και απορρόφηση των πόρων των κοινοτικών κονδυλίων, των πόρων του ΕΣΠΑ.

3. Στην κατακόρυφη αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας με αποτέλεσμα την αναστολή υλοποίησης των επενδυτικών πρωτοβουλιών που είχαν προγραμματιστεί.

Οι λόγοι αυτοί ήρθαν να προστεθούν και να επιδεινώσουν το ήδη αρνητικό επενδυτικό κλίμα, λόγω υψηλού γραφειοκρατικού κόστους άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς παράγοντες αποθάρρυνσης επενδύσεων τόσο από Έλληνες, όσο και ξένους επενδυτές.

Η αναστροφή του αρνητικού επενδυτικού κλίματος απαιτεί μεγάλες τομές, οι οποίες προωθούνται ήδη χωρίς καθυστέρηση μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις, μέσα από καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις και συντονισμένες κινήσεις όλων των υπουργείων, ώστε να αρθούν ταυτόχρονα όλοι οι ανασταλτικοί παράγοντες που μας έχουν οδηγήσει ως εδώ:

Άμεσα απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα άμεσης απόδοσης για την τόνωση της αγοράς. Αν δεν τονωθεί η αγορά, αν δεν στηριχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου που πλήττονται λόγω της κρίσης, τότε η ύφεση θα βαθύνει, η οικονομική δραστηριότητα θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο, τα έσοδα θα μειώνονται και τελικά ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός θα ενταθεί.

Για το λόγο αυτό η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου ψήφισε πριν από λίγες μέρες νόμο για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών. Με τον τρόπο αυτό ρυθμίσαμε με στοχευμένο τρόπο ληξιπρόθεσμες αλλά και ενήμερες οφειλές επιχειρήσεων και νοικοκυριών που συνεισφέρουν στην παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη αντιπαλεύοντας τις επιπτώσεις της κρίσης, ενώ ταυτόχρονα με το ίδιο νομοσχέδιο μειώνουμε το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο της οικονομίας.

Δεν πρέπει να αφήσουμε τυχόν ενήμερες οφειλές σήμερα βιώσιμων επιχειρήσεων να μετατραπούν σε μη ενήμερη κατάσταση λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να αποκλειστούν από την οικονομική ζωή νοικοκυριά που βρέθηκαν σε κατάσταση υπερχρέωσης, αλλά να ενταχθούν σ' αυτήν συνεισφέροντας στην οικονομική δραστηριότητα και στο πιστωτικό σύστημα. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον πιστωτικό κίνδυνο σαν ένα μεγάλο βράχο και την κεφαλαιακή επάρκεια σαν ένα γυαλί. Τα μέτρα που λαμβάνουμε μειώνουν το βάρος του βράχου και τελικά λειτουργούν με τρόπο προστατευτικό για το γυαλί, δηλαδή την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών μας.

Άμεση προτεραιότητα είναι η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Έχουμε προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 10,3 δισ. το 2010 μέσα στον προϋπολογισμό και αναθεώρηση και αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2007-2013 για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. Στόχος μας είναι το 2010 η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ να αυξηθεί από το 3,5% σε πάνω από 15% σε έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, ο επενδυτικός νόμος αναμορφώνεται, ώστε να χρηματοδοτεί υψηλής προστιθέμενης αναπτυξιακής αξίας επενδυτικά σχέδια, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη.

Προωθούνται σημαντικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, το Hellenic Development Fund, το οποίο ως χρηματοδοτικό εργαλείο θα λειτουργήσει καταλυτικά, αντλώντας κεφάλαια από τη διεθνή κεφαλαιαγορά για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και προωθώντας νέα πρότυπα χρηματοδότησης.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ολοκληρώνουμε τις μεταρρυθμίσεις για τη δραστική απλούστευση όλων των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή, για να κάνει κάποιος επένδυση στην Ελλάδα πρέπει να είναι ήρωας. Πόροι δεν λείπουν, επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν πολλές και αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να μπει τέλος στις πολυδαίδαλες και πολύπλοκες διαδικασίες που αποτρέπουν πρωτοβουλίες για παραγωγικές επενδύσεις και αυξάνουν το κόστος της επιχειρηματικής δράσης. Ο νόμος θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος Μαΐου και στις δυο του φάσεις. Πρώτον μέχρι τέλος Φεβρουαρίου για την ίδρυση επιχειρήσεων, και μετά για την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης. Αυτή η ρυθμιστική τομή θα είναι αρκετή για να ανεβεί η Ελλάδα αρκετά σκαλιά στη διεθνή κλίμακα της ανταγωνιστικότητας.

Με ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας, στοχεύουμε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα, ώστε η χώρα μας στο σταυροδρόμι αυτών των τριών Ηπείρων να γίνει πόλος προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και εξαγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ήδη εξετάζουμε αρκετά μεγάλα επενδυτικά σχέδια ξένων επενδυτών, στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Τουρισμού και Πολιτισμού και της Βιοτεχνολογίας και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουμε την είσοδο ξένων κεφαλαίων.

Τέλος, αντιμετωπίζουμε χρόνιες στρεβλώσεις και αγκυλώσεις της ελληνικής αγοράς, με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον ανταγωνισμό, ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει εδώ και δεκαετίες με περιορισμένες τροποποιήσεις, αλλά και με το σταδιακό άνοιγμα των κλειστών αγορών και επαγγελμάτων και την αποτελεσματική εποπτεία στις αγορές. Το παράνομο εμπόριο και το παρεμπόριο αποτελούν μεγάλες «πληγές» όχι μόνο για την υγιή επιχειρηματικότητα, αλλά για τον κρατικό προϋπολογισμό και ήδη κινούμαστε συντονισμένα με όλες τις συναρμόδιες αρχές για να καταστείλουμε αποτελεσματικά τις παραβατικές συμπεριφορές, που δυστυχώς αυξάνονται τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου.

Οι πολιτικές αυτές βρίσκονται στον πυρήνα της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλουμε, ώστε η Ελλάδα να μπει και πάλι σε τροχιά βιώσιμης μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Το πρόγραμμά μας αποτελεί τον οδικό χάρτη σ' αυτή την προσπάθεια, αλλά η ανάκτηση της αξιοπιστίας είναι ευθύνη όλων: της πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όλων των παραγωγικών φορέων του τόπου. Το στοίχημα της ανάπτυξης είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να το κερδίσουμε!Από την Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια: