Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Η μετοχική σύνθεση της ΔΙΕΚΑΤ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ / ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε: 18:08 - 24/10/07

Η Εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27, παρ.3 του Ν.3556/2007, ανακοινώνει ότι την 20 Σεπτεμβρίου 2007, οι βασικοί μέτοχοι της Eταιρείας ενημέρωσαν με γραπτή δήλωσή τους για το ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σε αυτήν, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθου 27, παρ.2 του Ν.3556/2007, ως εξής:

1. Ο μέτοχος κ. Νικόλαος Τόλης του Κων/νου, Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, κατέχει 3.109.029 μετοχές ήτοι ποσοστό 17,375% επί του συνόλου των μετοχών και 2.159.029 δικαιώματα ψήφου (άμεσα:2.159.029, έμμεσα:0), ήτοι ποσοστό 12,065% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2. Ο μέτοχος κ. Μιχαήλ Κανταρτζόπουλος του Διονυσίου, Πρόεδρος της Εταιρείας, κατέχει 2.359.684 μετοχές ήτοι ποσοστό 13,187% επί του συνόλου των μετοχών και 1.409.684 δικαιώματα ψήφου (άμεσα:1.409.684, έμμεσα:0), ήτοι ποσοστό 7,878% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Ο μέτοχος κ. Θεμιστοκλής Τσοκάς του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, κατέχει 2.341.759 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα:2.341.759, έμμεσα:0), ήτοι ποσοστό 13,087% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Η μέτοχος κα. Στυλιανή Κανταρτζοπούλου του Παναγιώτη, κατέχει 1.425.450 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα:1.425.450, έμμεσα:0), ήτοι ποσοστό 7,966% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Η Τράπεζα Αττικής, κατέχει 0 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0% επί του συνόλου των μετοχών και 1.900.000 δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 1.900.000, έμμεσα 0), ήτοι ποσοστό 10,618% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω υφιστάμενου ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας επί μετοχών ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.diekat.gr (δεν λειτουργεί).

Δεν υπάρχουν σχόλια: