Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΕΚΑΤ - Πληροφορίες

Κατηγορία Δραστηριότητας: Κατασκευές - Real Estate

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 42
Πόλη: Κορωπί
ΤΚ: 19400
Τηλέφωνο: 2106683900 2106683900
Fax: 2106684701
Email Επικοινωνίας: diekat@diekat.gr
Διεύθυνση Website: http://www.diekat.gr

Σύντομο Προφίλ ΔΙΕΚΑΤ

H Eταιρεία, με την σημερινή νομική της μορφή και με τον διακριτικό τίτλο ΔIEKAT A.T.E. ιδρύθηκε το 1976 και είναι εγγεγραμμένη στο Mητρώο Aνωνύμων Eταιρειών της Nομαρχίας Aθηνών με αριθμό 2696/01/B/86/2695. O πλήρης τίτλος της Eταιρείας είναι : "Aνώνυμη Eταιρεία Kατασκευών Tεχνικών Έργων, Eμπορικών, Bιομηχανικών και Nαυτιλιακών Eπιχειρήσεων ΔIEKAT" και στους σκοπούς της περιλαμβάνονται :

-H ανάληψη και εκτέλεση κάθε μορφής και τύπου έργων στον Iδιωτικό ή τον Δημόσιο Tομέα, τόσο στην Eλλάδα όσο και στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των σχετικών μελετών, όπου τούτο απαιτηθεί.
-H αξιοποίηση ακινήτων.
-H συμμετοχή σε κάθε είδους βιομηχανικές, ναυτιλιακές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
-H αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων Eλληνικών Kατασκευαστικών Eταιρειών που ενστερνίστηκαν τις αρχές της Oλικής Ποιότητας και πιστοποιήθηκαν με βάση το Πρότυπο Ποιότητος ISO 9000. Συγκεκριμένα απέκτησε το πιστοποιητικό ISO 9002 από τον Oργανισμό EΛOT/EQNET το 1996 και το αναβάθμησε σε πιστοποιητικό ISO 9001 από τον Oργανισμό RWTUV το 1998. Έκτοτε λειτουργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προτύπου και ελέγχεται περιοδικά (ανά εξάμηνο) γιά την πιστή τήρησή του.

Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών


Υπεύθυνος Μετόχων
Όνομα: Αικατερίνη Δρετάκη
Διεύθυνση Email: investorrelation@diekat.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: