Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Ανατροπές στην επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο - Από Ειδικό Συμβούλιο οι κρίσεις στα πρότυπα του ΑΣΕΠ

Η κυβέρνηση βάζει τέλος στις αδιαφανείς διαδικασίες ορισμού υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία είναι αρμόδια για τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων

Διαφάνεια στην επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο φέρνει η κυβέρνηση. Με νομοθετική πρωτοβουλία, που θα προωθήσει το επόμενο διάστημα και παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», εισάγεται ένα αξιοκρατικό σύστημα και ο δρόμος για τις κρίσεις θα περνάει πλέον από τη Βουλή και μέσα από γραπτές εξετάσεις.
Τέλος στις αδιαφανείς διαδικασίες ορισμού υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία είναι αρμόδια για τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων, θα δοθεί με τη σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων.

Τα μέλη του νέου Ειδικού Συμβουλίου θα είναι πρόσωπα κύρους και επιστημονικής κατάρτισης και θα επιλέγονται με απόφαση πλειοψηφίας των 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κατά τα πρότυπα του ΑΣΕΠ.

Καινοτομία αποτελεί πως τα 10 νέα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου- 5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά- θα έχουν πενταετή θητεία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το Ειδικό Συμβούλιο θα έχει αρμοδιότητα για την επιλογή των νέων γενικών διευθυντών σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Συμβούλια Επιλογής. Παράλληλα, για την επιλογή διευθυντών και τμηματαρχών θα δημιουργηθούν Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων, τα οποία θα στελεχώνονται αποκλειστικά από γενικούς διευθυντές που θα έχουν κριθεί από το Ειδικό Συμβούλιο.

Πρόθεση είναι να αναβαθμιστούν τα σημερινά υπηρεσιακά συμβούλια, που είναι πενταμελή και αποτελούνται από έναν διευθυντή, δύο υπαλλήλους και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπεται ειδικότερα πως τα νέα Συμβούλια Επιλογής θα αποτελούνται από 3 μέλη εκ των οποίων δύο θα είναι γενικοί διευθυντές της οικείας υπηρεσίας και ένα γενικός διευθυντής από άλλη δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ.

Διαφάνεια. Σημαντική για τη διασφάλιση της διαφάνειας είναι και η πρόβλεψη πως τόσο το Ειδικό Συμβούλιο όσο και τα Συμβούλια Επιλογής θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν εντός διμήνου τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνουν και αιτιολόγηση των αποφάσεων επιλογής προϊσταμένων.

Αλλαγές θα επέλθουν και στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων. Με το νέο σύστημα η θητεία των προϊσταμένων από τριετής που είναι σήμερα θα είναι στο εξής πενταετής. Στόχος της επιμήκυνσης της θητείας είναι σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών η αποσύνδεση των επιλογών διευθυντών από τις εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία.

Μοριοδότηση με γραπτές εξετάσεις

Γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους σε θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών είναι επίσης η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών ώστε να εξασφαλιστεί μία αδιάβλητη διαδικασία κατά την επιλογή. Με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών θα εξετάζεται η γνώση των υποψηφίων για θέματα του φορέα όπου υπηρετούν, αλλά και η συνθετική και αναλυτική σκέψη τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, βαρύτητα θα δίνεται πλέον στις ικανότητες και δεξιότητες των υποψηφίων να διοικήσουν τις μονάδες. Για τον λόγο αυτό στο σύστημα μοριοδότησης το συγκεκριμένο κριτήριο θα αποτελεί το 50% και το υπόλοιπο θα προκύπτει από τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα, καθώς και από την εργασιακή και διοικητική εμπειρία.

Η συνέντευξη. Με αντικειμενικές διαδικασίες θα διενεργείται πλέον και η συνέντευξη για την επιλογή γενικών διευθυντών και διευθυντών. Από τις αναιτιολόγητες αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων για τη βαθμολογία της συνέντευξης, που έδινε μέχρι 450 μόρια στους γενικούς διευθυντές, τώρα θα προβλεφθεί υποχρέωση αιτιολόγησης της βαθμολογίας.

Ορίζονται παράλληλα και συγκεκριμένα στάδια για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, που θα περιλαμβάνουν την επαγγελματική δράση του υποψηφίου, τη γνώση θεμάτων του φορέα και την ικανότητα διοίκησης.

Aπό τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: