Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Επαναπατρισμός κεφαλαίων με εξαίρεση από πόθεν έσχες

Εξαίρεση από το πόθεν έσχες με φόρο 5% για τα κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού που επαναπατρίζονται - Εξαιρούνται όσα κεφάλαια παραμείνουν στο εξωτερικό, τα οποία φορολογούνται με 8%

Ο επαναπατρισμός κεφαλαίων από το εξωτερικό είναι ένας από τους στόχους του υπουργείου Οικονομικών, καθώς προβλέπεται απαλλαγή από το πόθεν έσχες για κεφάλαια που θα επαναπατριστούν σε έξι μήνες με πληρωμή ενός φόρου 5% επί της αξίας του κεφαλαίου.

♦Ειδικότερα για καταθέσεις στο εξωτερικό που θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα αναφέρεται ότι θα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου.

♦Η εναλλακτική που υπάρχει για τα κεφάλαια αυτά, έτσι ώστε να παραμείνουν στο εξωτερικό και να εξαιρεθούν -εντός εξαμήνου πάντα- του πόθεν έσχες, προβλέπει πληρωμή φόρου 8% επί της αξίας του κεφαλαίου.

Το υπουργείο σημειώνει πως με την πάροδο των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να ενημερωθούν για τις καταθέσεις των ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες του εξωτερικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: