Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα

Σύλλογος για την διάσωση της καρέτα - καρέτα
Γίνε εθελοντής - Βοήθησε οικονομικά κάνοντας δώρα στα παιδιά

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων : Κατά 13,5% θα αυξηθεί το ΑΕΠ

Του Λεωνιδα Στεργιου
Για την Καθημερινή

Εχουν περάσει 24 χρόνια από τότε που το ελληνικό κράτος εξέδωσε τις τελευταίες 800 άδειες φορτηγών δημόσιας χρήσης. Ολο αυτό το διάστημα ο κλάδος παραμένει κλειστός, κοστίζοντας 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο για την ελληνική οικονομία και τους Ελληνες καταναλωτές.

Συνολικά στην Ελλάδα καταγράφονται 70 κλειστά επαγγέλματα που ροκανίζουν το εθνικό εισόδημα κατά 4 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Τα επαγγέλματα αυτά εντοπίζονται σε 13 βασικούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών, η Κομισιόν έχει εντοπίσει 26 κλειστά επαγγέλματα, τα οποία έχει επισημάνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.

Τώρα προωθείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελμάτων, η οποία, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΙΟΒΕ, θα συμβάλει μακροπρόθεσμα σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 13,5%. Δηλαδή, κατά 34 δισ. ευρώ, συνολικά.

Το ποσό αυτό προκύπτει από την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, αλλά και από την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, λόγω της μείωσης των τιμών.

Mελέτη της Copenhagen Economics είχε υπολογίσει ότι η απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελμάτων στην Ελλάδα θα οδηγούσε σε ενίσχυση του εθνικού εισοδήματος κατά 1,07% έως 2,14%, κυρίως λόγω μείωσης των τιμών.

Παράλληλα, θα ενίσχυε τους πραγματικούς μισθούς κατά 0,4% και θα μείωνε μακροπρόθεσμα το κόστος των υπηρεσιών έως 10,5%. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι ελληνικές εξαγωγές θα αυξάνονταν πάνω από 25%, ενώ η αύξηση της απασχόλησης υπολογίζεται σε 0,2% έως 0,5%.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα ποσοστά αυτά μόνο για τον κλάδο των φορτηγών δημόσιας χρήσης, εφόσον απελευθερωθεί, μεταφράζονται σε ετήσια βάση ως εξής:

Πρώτον, όφελος για την οικονομία κατά 700 εκ. έως 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε με βάση την εμπειρία από Γαλλία, ΗΠΑ και Μεξικό, σε αντίστοιχη μεταρρύθμιση.

Δεύτερον, υποχώρηση των κομίστρων κατά 1,5% έως 2,5%.

Τρίτον, πτώση του πληθωρισμού κατά 0,2 έως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τέταρτον, ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων στον κλάδο κατά 1% με 2%.

Πέμπτον, ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά 1,5% έως 2,5%.

Εκτον, μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων κατά 2,5% έως 4,5%. Παλαιότερη μελέτη του ΚΕΠΕ είχε υπολογίσει ότι η απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελμάτων θα οδηγούσε σε αύξηση της απόδοσης κεφαλαίου κατά 0,9%, σε ετήσια βάση.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του ΙΟΒΕ κ. Νίκος Ζόνζηλος υπολόγισε ότι η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και αγορών μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση των πραγματικών μισθών κατά 12,8%, της απασχόλησης κατά 1,5%, των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 12,4% και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 13,5%.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της διεθνούς εταιρείας οικονομικών μελετών Copenhagen Economics, την οποία επικαλούνται το ΚΕΠΕ και η Κομισιόν, το υπολογιζόμενο κόστος από τα υφιστάμενα εμπόδια στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από τις άλλες χώρες, αλλά μικρό για όλους τους άλλους τομείς πλην των λογιστικών υπηρεσιών.

Τα συνολικά άμεσα αποτελέσματα για τη χώρα μας εκτιμώνται σε αύξηση του επιπέδου ευημερίας (κατανάλωση) κατά 0,3% έναντι 0,6% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. -25, αύξηση των πραγματικών μισθών κατά 0,4% (όπως και στην Ε.Ε. -25) και αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 0,2% (έναντι 0,3% στην Ε.Ε. -25). Αντίστοιχα, στους κλάδους τωv υπηρεσιώv αναμένεται αύξηση της απασχόλησης κατά 0,5% και της προστιθέμεvης αξίας κατά 1,1%, όπως και στην Ε. Ε. -25 κατά μέσο όρο.

Η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες αναμενόμενες θετικές επιδράσεις.

Τα μακροχρόvια αποτελέσματα για τη χώρα μας εκτιμώνται σε αύξηση του επιπέδου ευημερίας (κατανάλωση) κατά 0,4% έναντι 0,7% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. -25, αύξηση των πραγματικών μισθών κατά 0,3% (0,4% στην Ε.Ε. -25), αύξηση της απόδοσης κεφαλαίου κατά 0,9% (1,1% στην Ε.Ε. -25) και αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 0,2% (0,3% στην Ε.Ε. -25).

Δεν υπάρχουν σχόλια: